Languages

You are here

Wrażliwość pszczół różnego wieku i różnych ras na szkodliwe działanie Pirimoru i Galecronu

TitleWrażliwość pszczół różnego wieku i różnych ras na szkodliwe działanie Pirimoru i Galecronu
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1976
JournalPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Volume20
Pagination209-223
AuthorsGromisz Z, Gromisz M