Languages

You are here

Występowanie choroby zarodnikowcowej u matek pszczelich

TitleWystępowanie choroby zarodnikowcowej u matek pszczelich
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1975
JournalPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Volume19
Pagination209-217
AuthorsBobrzecki J