Język

You are here

Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z podrodzaju Zonandrena Hedicke (Andrenidae, Hymenoptera)

TytułRośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z podrodzaju Zonandrena Hedicke (Andrenidae, Hymenoptera)
Rodzaj publikacjiJournal Article
Rok2000
CzasopismoPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Tom44
Strony117-136
AutorzyRuszkowski A, Gosek J, Biliński M, Kaczmarska K
Translated TitleFood plant s and an economic importance of Andrena species of subgenus Zonandrena hedicke (Andrenidae, Hymenoptera)