Język

You are here

Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z podrodzaju Plastandrena Hedicke (Andrenidae, Hymenoptera)

TytułRośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z podrodzaju Plastandrena Hedicke (Andrenidae, Hymenoptera)
Rodzaj publikacjiJournal Article
Rok2000
CzasopismoPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Tom44
Strony137-149
AutorzyRuszkowski A, Gosek J, Biliński M, Kaczmarska K
Translated TitleFood plant s and an economic import ance of Andrena species of subgenus Plastandrena Hedicke (Andrenidae, Hymenoptera)