Język

You are here

Wpływ stosowania mateczników i klateczek różnych typów na przyjęcie matek w rodzinach pszczelich podczas wymiany

TytułWpływ stosowania mateczników i klateczek różnych typów na przyjęcie matek w rodzinach pszczelich podczas wymiany
Rodzaj publikacjiJournal Article
Rok2000
CzasopismoPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Tom44
Strony231-237
AutorzySkubida P, Pohorecka K
Translated TitleThe influence of using the queen-cells and various types of cages on accept ance queens in bee colonies