Język

You are here

Perspektywy hodowli selekcyjnej miesiarki lucernówki - Megachile rotundata [F.] w celu zwiększenia jej wymiarów ciała oraz płodności i procentu samic w populacji

TytułPerspektywy hodowli selekcyjnej miesiarki lucernówki - Megachile rotundata [F.] w celu zwiększenia jej wymiarów ciała oraz płodności i procentu samic w populacji
Rodzaj publikacjiJournal Article
Rok1994
CzasopismoPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Tom38
Strony143-154
AutorzyRuszkowski A, Gosek J, Biliński M
Translated TitlePerspectives op breeding selection op leap-cutter bee - Megachile rotundata (F.) to increase its body dimensions, fertility and percent op females in a population