Język

You are here

Zastosowanie metody kolorymetrycznej dla oznaczania aktywności cholinesterazy w hemolimfie pszczoły miodnej [Apis mellifera L.]

TytułZastosowanie metody kolorymetrycznej dla oznaczania aktywności cholinesterazy w hemolimfie pszczoły miodnej [Apis mellifera L.]
Rodzaj publikacjiJournal Article
Rok1993
CzasopismoPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Tom37
Strony33-39
AutorzyTomaszewska B, Czernichowska A, Chorbiński P
Translated TitleThe application of the colorymetric method for the determination of the cholinesterase activity in the hemolymph of the honeybee [Apis mellifera L.]