Język

You are here

Biologia Chaetodactylus osmiae [Duf.,1866] [Acarida, Chaetodactylidae] - pyłkożernego rozkruszka foretycznie związanego z pszczołami samotnymi [Apoidea]

TytułBiologia Chaetodactylus osmiae [Duf.,1866] [Acarida, Chaetodactylidae] - pyłkożernego rozkruszka foretycznie związanego z pszczołami samotnymi [Apoidea]
Rodzaj publikacjiJournal Article
Rok1993
CzasopismoPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Tom37
Strony133-143
AutorzyChmielewski W
Translated TitleBiology of Chaetodactylus osmiae (Duf., 1866) (Acarida, Chaetodactylidae) - polleneater phoretic on solitary bees (Apoidea)