Język

You are here

Zależność procentu samic u potomstwa miesiarki lucernówki (Megachile rotundata F.) od procentu samic w pokoleniu matecznym oraz od linii hodowlanej i zagęszczenia

TytułZależność procentu samic u potomstwa miesiarki lucernówki (Megachile rotundata F.) od procentu samic w pokoleniu matecznym oraz od linii hodowlanej i zagęszczenia
Rodzaj publikacjiJournal Article
Rok1988
CzasopismoPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Strony99-110
AutorzyGosek J, Ruszkowski A, Biliński M, Kaczmarska K
Translated TitlePercent of females in the progeny of alfalfa leaf-cutter bee (Megachile rotundata L.) in dependence on per cent of the females in parental generation and on the breeding line and bee density