Język

You are here

Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek [Andrena Fabricius] z podrodzajów Poecilandrena Hedicke, Margandrena Warncke i Carandrena Hedicke [Hymenoptera, Andrenidae]

TytułRośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek [Andrena Fabricius] z podrodzajów Poecilandrena Hedicke, Margandrena Warncke i Carandrena Hedicke [Hymenoptera, Andrenidae]
Rodzaj publikacjiJournal Article
Rok1999
CzasopismoPszczelnicze Zeszyty Naukowe
Tom43
Strony351-360
AutorzyRuszkowski A, Gosek J
Translated TitleFood plants and an economic importance of Andrena species of subgenera: Poecilandrena Hedicke, (Hymenoptera, Andrenidaey)