Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe zapraszają na 60. jubileuszową Naukową Konferencję Pszczelarską, która odbędzie się w dniach 14-15 marca 2023 roku w Puławach.

Redakcja

60 Naukowa Konferencja Pszczelarska
II Komunikat
Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 marca 2023 roku
w trybie stacjonarnym w auli Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego
przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach.

Opłata za udział w konferencji wynosi:
Pełne uczestnictwo obejmujące dwa dni Konferencji: 360 zł
Uczestnictwo tylko w pierwszym dniu Konferencji: 250 zł
Uczestnictwo tylko w drugim dniu Konferencji: 150 zł

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 20 lutego 2023 r.
na konto Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
BGŻ S.A. I/o woj. w Warszawie Nr 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270
z dopiskiem „Konferencja 2023 – nazwisko(a) uczestników”

Faktury będą wysyłane mailowo lub (na żądanie) pocztą tradycyjną.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji
na formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Zakładu Pszczelnictwa
http://www.opisik.pulawy.pl/opisik/

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 lutego 2023 r.
Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zakładu Pszczelnictwa
oraz w materiałach konferencyjnych.

Wszystkie pytania i sprawy organizacyjne prosimy kierować na adres:
zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

Za Organizatorów

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. nadzw. IO
 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ