KOMUNIKAT: ZMIANA CENY MIESIĘCZNIKA PSZCZELARSTWO OD STYCZNIA 2023 ROKU

Redakcja

Szanowni Czytelnicy,
Ze względu na stały wzrost kosztów procesu wydawniczego, przede wszystkim druku i usług pocztowych (wzrost ceny znaczków), wraz z początkiem 2023 roku jesteśmy zmuszeni podnieść cenę naszego miesięcznika. Cena miesięcznika do końca bieżącego roku nie ulega zmianie. 

Ceny jednego egzemplarza od stycznia 2023:

  • w wersji papierowej: 11 zł (plus 4,70 zł – koszt wysyłki)
  • w wersji elektronicznej: 10 zł (zamówienie wyłącznie przez stronę internetową)

Ceny prenumeraty od stycznia 2023:

  • w wersji papierowej: roczna – 182 zł, półroczna – 92 zł, kwartalna – 47 zł
  • w wersji elektronicznej: roczna – 114 zł, półroczna – 58 zł, kwartalna – 30 zł (zamówienie wyłącznie przez stronę internetową) 

Dla Czytelników zamawiających prenumeratę roczną i półroczną udzielane są rabaty, które uwzględniono w podanych kosztach (cena jednego egzemplarza w prenumeracie rocznej wynosi 10,50 zł, w półrocznej 10,70 zł, w elektronicznej prenumeracie rocznej 9,50 zł, w półrocznej 9,70 zł),

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Państwa, którzy zamawiają prenumeratę „Pszczelarstwa” na okres wykraczający poza rok 2022 o zapoznanie się z nowymi cenami  i uwzględnienie ich w przesyłanych opłatach. Dla ułatwienia, w tabelach podajemy wyliczone koszty prenumerat, w zależności od liczby, obejmujących je, miesięcy roku 2022 i 2023. 

Koszty prenumeraty papierowej

 Miesiąc, od którego rozpoczyna się prenumerata papierowa Koszt prenumeraty
rocznej
Koszt prenumeraty
półrocznej
Koszt prenumeraty
kwartalnej
       
 od października 2022   179  88  42
 od listopada 2022  180  89  44
 od grudnia 2022  181  91  45

Koszty prenumeraty elektronicznej

 Miesiąc, od którego rozpoczyna się prenumerata papierowa Koszt prenumeraty
rocznej
Koszt prenumeraty
półrocznej
Koszt prenumeraty
kwartalnej
       
 od października 2022  112 56  27
 od listopada 2022 113 57 28
 od grudnia 2022 113 57 29

Dla Czytelników zamawiających „Pszczelarstwo” przez stronę internetową (zakładka Prenumerata) z pierwszym dniem każdego miesiąca ceny będą aktualizowane sukcesywnie do stycznia 2023 roku, zgodnie z podanymi w tabelach. 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ