XIV Świętokrzyskie Święto Pszczoły 2021

Redakcja

Świętokrzyskie Święto Pszczoły odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia 2021 r. w Bałtowie. Złożą się na nie Świętokrzyskie Targi Pszczelarskie oraz Konferencja Pszczelarska. Wydarzenie to łączy praktykę z nauką, stanowi prawdziwe święto polskiego pszczelarstwa. Jej uczestnikami są nie tylko korzystający z prezentowanej wiedzy i najnowszych osiągnięć techniki  pszczelarze ale nade wszystko goście, dla których jest to lekcja świadomości z zakresu wpływu pszczół na życie człowieka oraz egzystencję roślin i zwierząt. Tematyka  konferencji naukowej skoncentrowana będzie wokół właściwości zdrowotnych i leczniczych produktów pszczelich  dodatkowo promuje pszczelarstwo jako zawód społecznie pożyteczny, a w wymiarze życia na Ziemi niezbędny.
Wydarzenie skierowane jest do: rolników, pszczelarzy, osób zainteresowanych pszczelarstwem i chcących poszerzyć swoją wiedzę  w zakresie najnowszych osiągnięć nauki i dobrej praktyki w prowadzeniu pasieki tj. właścicieli pasiek, producentów artykułów pochodzenia pszczelego, przedstawicieli samorządów i organizacji propagujących ideę pszczelarstwa, osób zainteresowanych nabyciem wszelkiego rodzaju artykułów pochodzenia pszczelego.
 
Świętokrzyskie Święto Pszczoły, które zgromadzi największych producentów sprzętu pszczelarskiego i produktów niezbędnych do prowadzenia pasieki, będzie areną wymiany doświadczeń pszczelarzy z terenu całej Polski i promocji krajowego pszczelarstwa. 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ