Zmarła prof. dr hab. Aleksandra Hartwig

Redakcja

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 2022 roku zmarła prof. dr hab. Aleksandra Hartwig.

Profesor Aleksandra Hartwig, z wykształcenia lekarz weterynarii, przez całe zawodowe życie związana była z Zakładem Chorób Owadów Użytkowych SGGW, którym kierowała przez wiele lat. Prowadzone przez nią badania koncentrowały się na problematyce chorób pszczół. Była cenionym wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Swoją wiedzą dzieliła się także z pszczelarzami prowadząc liczne szkolenia i kursy poświęcone ochronie zdrowia pszczół. 

Profesor Aleksandra Hartwig była członkiem towarzystw naukowych, w tym: Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Bezkręgowców, International Bee Research Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Pani Profesor Aleksandra Hartwig miała także swój wkład w rozwój  „Pszczelarstwa” nie tylko popularyzując wiedzę o chorobach pszczół na jego łamach, ale także będąc członkiem Rady Programowej miesięcznika.

Za swoją pracę została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.
Zarząd Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego oraz Rada Programowa „Pszczelarstwa” wraz z zespołem redakcyjnym składają rodzinie i przyjaciołom śp. Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jej Pamięci 
 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ