Koło Pszczelarzy w Drwini ma swój sztandar

Krzysztof Gawłowski

 Fot.1. Przewodniczący Józef Zelek ze sztandarem Koła Pszczelarzy w Drwini. Z lewej: Wojciech Spisak – prezes WZP w Krakowie, z prawej: Jan Pajak – wójt gminy Drwinia

Pszczelarze z koła w Drwini, zrzeszonego w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Krakowie, 22 sierpnia 2021 roku obchodzili podwójną uroczystość: 40-lecie założenia koła oraz wręczenie sztandaru, ufundowanego przez gminę Drwinia.

Koło Pszczelarzy w Drwini powstało 18 lutego 1981 roku, z inicjatywy Zdzisława Szczygła, który był pierwszym jego prezesem, sprawując tę funkcję nieprzerwanie do roku 2005. Obecnie, pod przewodnictwem Józefa Zelka, koło skupia 42 pszczelarzy, którzy ogółem gospodarują w 1005 pniach na obszarze przylegającym do Puszczy Niepołomickiej od północnego wschodu. 

Potrzeba posiadania własnego sztandaru zrodziła się w 2019 roku i – mimo utrudnień związanych z pandemią – zamiar ten udało się sfinalizować w roku, w którym przypadała okrągła rocznica powstania koła. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym w Grobli, w czasie której dokonano poświęcenia sztandaru. Następnie, miejscowi pszczelarze, a także przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie oraz obecni goście, przy dźwiękach orkiestry dętej, przemaszerowali do miejscowego domu kultury, gdzie nastąpiło oficjalne przekazanie sztandaru. Z rąk prezesa Wojewódzkiego Związku

Pszczelarzy w Krakowie – Wojciecha Spisaka – odebrał go Józef Zelek, od kilkunastu lat prezes Koła Pszczelarzy w Drwini.
Uroczystość stała się okazją do uhonorowania miejscowych pszczelarzy. Złote odznaki Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie otrzymali: Jan Pająk – pszczelarz i jednocześnie wójt gminy Drwinia oraz Tadeusz Porębski. Srebrne odznaczenia wręczono Janowi Bożkowi, Józefowi Kołodziejowi i Bogdanowi Kędziorze, a brązowe: Michałowi Klasie, Wojciechowi Mroźnikowi, Jackowi Paluchowi, Marcinowi Paluchowi, ks. Antoniemu Zoniowi i Krzysztofowi Gawłowskiemu. Dwóch najstarszych pszczelarzy: Józefa Kędziorę i Józefa Kołodzieja wyróżniono medalami św. Ambrożego. Obydwaj należą do koła od początku jego istnienia. Choć stan zdrowia utrudnia im aktywną hodowlę pszczół, to wciąż czują silną więź ze środowiskiem pszczelarskim i uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach. 

Fot. 2. Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych pszczelarzy z przedstawicielami WZP w Krakowie 

 Fot.3. Jubileuszowy tort

 Fot. 4. Józef Kędziora (z lewej), jeden z najstarszych członków Koła Pszczelarzy w Drwini

Fot. 5. Wiceprezes WZP w Krakowie – Zofia Piechowicz wręcza Józefowi Kołodziej medal św. Ambrożego. 

 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ