Profesor dr hab. Jarosław Prabucki

Redakcja

Dnia 15 października 2021 roku, w Szczecinie, zmarł prof. dr hab. Jarosław Prabucki. Ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, badacz o bogatym dorobku naukowym i wielkich zasługach dla popularyzacji pszczelnictwa.

Urodził się 14 maja 1938 roku we Włoszakowicach, niedaleko Leszna. Z Akademią Rolniczą w Szczecinie (dawniej Wyższa Szkoła Rolnicza, obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) był związany od 1956 roku. Ukończywszy uczelnię, w 1961 roku, podjął pracę w Katedrze Zoologii na stanowisku asystenta. W roku 1969 po obronie dysertacji doktorskiej, został adiunktem. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1984, w październiku 1989 roku otrzymał tytuł profesora, a w 1999 roku profesora zwyczajnego. W latach 1976–1979 pełnił obowiązki kierownika Katedry Zoologii. W tym czasie stworzył Pracownię Pszczelarską (1977), przekształconą, w 1979 roku, w Zakład Pszczelnictwa, którym kierował do 2006 roku.

Profesor był także głównym specjalistą ds. hodowli pszczół przy Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Szczecinie. W latach 2002–2004 kierował grupą roboczą ds. Zasobów Genetycznych Pszczół, w ramach Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt.

Zainteresowania naukowe Profesora skupiały się wokół afidologii (badania nad fauną mszyc) i apidologii (w szczególności pszczół jako zapylaczy, ich biologii, hodowli i akustyki rodziny pszczelej). Jest autorem ponad 280 prac, w tym 79 oryginalnych, 87 artykułów popularno-naukowych, 32 doniesień konferencyjnych, a także wielu ekspertyz, recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz dotyczących dorobku naukowego w toczących się postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych. Wypromował dwóch doktorów, ponad 50 inżynierów i magistrów. Warto dodać, że był promotorem przewodu o nadanie prof. Jerzemu Woykemu tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie. 

W swojej pracy zwracał uwagę na sposób realizacji procesu dydaktycznego. Dzięki jego staraniom na wydziale założono pasiekę, będącą zarówno warsztatem dydaktycznym, jak i naukowym. 
Jest redaktorem lub współredaktorem czterech podręczników oraz autorem siedmiu rozdziałów w książkach. Pracował nie tylko na uczelni macierzystej. Prowadził również szkolenia i kursy dla pszczelarzy praktyków, ciesząc się ich uznaniem. 

Znacząca była rola Profesora w strukturach Uczelni: był m.in. prodziekanem ds. kształcenia Wydziału Zootechnicznego (1987–1990) oraz prorektorem ds. kształcenia Akademii Rolniczej (1990–1993), wieloletnim członkiem senatu; zasiadał w wielu komisjach senackich, uczelnianych i wydziałowych. Był również przewodniczącym oddziałowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zakładowej Rady ZNP w Uczelni.

Do osiągnięć Profesora należą: wyselekcjonowanie linii ‘Pomorskiej’ z populacji miejscowej pszczoły środkowoeuropejskiej, określenie korzystnego wpływu zapylającej działalności pszczół na uprawowych roślinach kapustnych,  stwierdzenie wpływu bodźców akustycznych na reakcje pszczół, opisanie biologii i migracji jesiennych pokoleń mszycy Phyllaphis fagi L. na siewki buka Fagus silvatica L.

Bogaty dorobek naukowy Profesora jest m.in. efektem jego współpracy z Oddziałem Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakładem Pszczelnictwa SGGW w Warszawie, Katedrą Pszczelnictwa UWM w Olsztynie, jak również Zakładem Zoologii w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie oraz Instytutami Pszczelnictwa w Oberursel i Hohen Neuendorf w Niemczech.

Profesor Jarosław Prabucki był członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Societas Internationalis pro Conservatione Apis mellifera mellifera, członkiem honorowym i członkiem zarządu Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, członkiem zespołu redakcyjnego „Journal of Apiculture Science”. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991, 2003), Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979, 1991), Medalem KEN (1994), Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarstwa (1984). 

Zmarł 15 października 2021 roku. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.      

 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ