Profesor Marian Durda: lekarz i pszczelarz (02/2021)

Jerzy Wilde

Marian Durda ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie w 1961 roku, a następnie, przeszedłszy wszystkie szczeble kariery naukowej, w 1989 roku został profesorem medycyny. Był lekarzem bardzo lubianym i wymagającym – nade wszystko jednak od siebie.

Przez wiele lat (1975–2011) pracował jako ordynator Oddziału Ftyzjopneumonologicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie. Cechowały go koleżeńskość i opiekuńczość. Ciągle ciekawy otaczającego świata, stale zdobywał wiedzę i ciągle ją pogłębiał, a potem dzielił się nią z każdym lekarzem, który tego potrzebował. Lubił pracę z chorymi. Nawet w sytuacjach krytycznych potrafił zachować optymizm.Miejsce pracy traktował jak swój drugi dom. Zbudował profesjonalny, dobrze rozumiejący się i współpracujący ze sobą zespół lekarski oraz pielęgniarski. Pacjentom okazywał empatię i traktował z szacunkiem, bez względu na ich pozycję społeczną, zawodową czy światopogląd. Był uczynny, otwarty i skromny.

 

Opublikował 138 prac naukowo-badawczych w medycznych czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu pulmonologii, alergologii i orzecznictwa lekarskiego. Był kierownikiem specjalizacji 16 lekarzy (z zakresu chorób płuc), promotorem trzech prac doktorskich, recenzentem 15 doktoratów i dwóch prac habilitacyjnych. Prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami Akademii Medycznej i lekarzami zatrudnionymi w kolejowej służbie zdrowia.

Zasługi i osiągnięcia Profesora w pracy zawodowej zostały docenione – uhonorowano Go Laurem Medycznym, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalami: Zasłużony dla Województwa Lubelskiego i Zasłużony dla Miasta Lublina.

Poza medycyną Profesor fascynował się historią, geografią, biologią, a w szczególności pszczelarstwem. Pszczołom poświęcał wiele czasu, a do własnej pasieki uciekał po wytchnienie od codziennych trudów. Był aktywnym członkiem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie. Zdobył tytuł mistrza pszczelarskiego. Jego pszczelarską aktywność doceniono odznaczając go Złotą Odznaką PZP, medalem ks. Jana Dzierżona oraz tytułem Honorowego Członka Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.

Wiedzę pszczelarską i apiterapeutyczną pogłębiał podczas corocznych konferencji naukowych organizowanych przez Oddział Pszczelnictwa w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. Interesował się medycyną niekonwencjonalną i apiterapią. Zajmował się również badaniem wrażliwości pszczelarzy na jad pszczół. Był jedynym w Polsce lekarzem, który miał odwagę odczulać ludzi z tego typu alergii poprzez bezpośrednie użądlenia pszczół. I właśnie w ten sposób Go poznałem. Kiedy okazało się, że moja córka jest uczulona na jad pszczeli, zdecydowała się na odczulanie sposobem wyłącznie naturalnym. Ona też zdobyła telefon Profesora. Kiedy zatelefonowałem do Niego, i przedstawiwszy się, zaznaczyłem, iż moje nazwisko nic Profesorowi nie powie, ogromnie się zdziwiłem. Okazało się, że Profesor od wielu lat śledził moją działalność naukową, w szczególności wykłady podczas dorocznych naukowych konferencji pszczelarskich. Gdy nieco zakłopotany, powiedziałem, że sam niestety z tych konferencji Go nie pamiętam, odpowiedział w swoim stylu – jako że był osobą o dużym poczuciu humoru – „Bo wy, młodzi, tak macie”…

I tak zaczęła się pięcioletnia przygoda z odczulaniem. Comiesięczne przyjazdy do Lublina córka Katarzyna znosiła dzielnie, a Profesor zawsze znajdował dla nas czas, aby porozmawiać. Po pięciu latach została odczulona i dzisiaj prowadzi dużą pasiekę.

Profesor dr hab. Marian Durda zmarł 10 października 2020 roku w wieku 85 lat. Odszedł wspaniały lekarz i pszczelarz. Człowiek, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ