SPIS ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZONYCH W „PSZCZELARSTWIE” W ROKU 2022

Redakcja

  • Spis artykułów zamieszczonych w "Pszczlarstwie", w 2022 roku  - pogrupowanych według działów tematycznych. Liczby rzymskie oznaczają miesiące, liczby arabskie - strony.

WSPOMINAMY

Profesor dr hab. Jarosław Prabucki – I/32

GOSPODARKA PASIECZNA

Kędziora T. – Porady z Pszczelej Woli: Styczeń – I/2; Porady z Pszczelej Woli: Luty – II/2; Porady z Pszczelej Woli: Marzec - III/2; Porady z Pszczelej Woli: Kwiecień - IV/2; Porady z Pszczelej Woli: Maj - V/2; Porady z Pszczelej Woli: Czerwiec – VI/2; Porady z Pszczelej Woli: Lipiec– VII/2; Porady z Pszczelej Woli: Sierpień – VIII/2; Porady z Pszczelej Woli: Wrzesień – IX/2; Porady z Pszczelej Woli: Październik – X/2; Porady z Pszczelej Woli: Listopad – XI/2; Porady z Pszczelej Woli: Grudzień – XII/2

Olszewski K. – Wpływ plastrów o małych komórkach na cechy pszczół, rodzin pszczelich oraz odporność na Varroa destructor - I/5; Naddominowanie behawioralne - efekt utrzymania rodziny pszczelej na dwóch rodzajach plastrów, o małych, i o standardowych komórkach - XII/5

Wilk J. - Najprostsza konstrukcja, najłatwiejsza gospodarka (5) – I/10; Najprostsza konstrukcja, najłatwiejsza gospodarka (6) – III/6; Najprostsza konstrukcja, najłatwiejsza gospodarka (7) – IV/5; Najprostsza konstrukcja, najłatwiejsza gospodarka (8) – V/5

Lipiński Z. – Suplementy i substytuty białkowe w żywieniu rodziny pszczelej – IV/8; Jak zrobić ciasto cukrowe (bez mieszania i ugniatania) – VI/7

Chorągiewicz A. - Ul do nowoczesnej gospodarki – VI/9; Dlaczego ważna jest jakość ramki – XII/10

Gruna B. – Dwumateczne pszczelarzenie w profesjonalnej pasiece – IX/5

CHOROBY ∙ SZKODNIKI ∙ ZARUCIA

Pohorecka K., Bober A. – Wszystko o nosemozie – I/12

Pohorecka K., Bober A., Skubida M. - Wszystko o nosemozie (3) – III/10;

Pohorecka K. –Wszystko o nosemozie (4) – IV/14; Wykaz laboratoriów diagnozujących choroby pszczół – IV/18

Chmielewski M. – Mechanizmy obrony pszczoły miodnej przed stresem środowiskowym – I/16; Bariery anatomiczne i funkcjonalne chroniące owada przed zakażeniem – odporność okrywy ciała – III/14; Bariery anatomiczne i funkcjonalne chroniące pszczoły przed zakażeniami i inwazjami pasożytniczymi – odporność układu oddechowego – IV/12; Bariery anatomiczne i funkcjonalne chroniące pszczoły przed zakażeniami i inwazjami pasożytniczymi – odporność układu pokarmowego – VII/6 (1); Bariery anatomiczne i funkcjonalne chroniące pszczoły przed zakażeniami i inwazjami pasożytniczymi – odporność układu pokarmowego (2) – IX/8

Migdał P., Berbeć E., Murawska A. – Pole elektromagnetyczne a kondycja pszczoły miodnej – II/18

Marszałek K., Marszałek P. – Nowe metody ochrony pszczół przed drobnoustrojami – V/16

Ożóg A. - Jak postępować w przypadku zatruć – V/20

Chorbiński P. – Co daje pszczelarzowi monitoring chorób pszczół? – VIII/10

Pohorecka K., Skubida M., Zdańska D., Bober A. – Formicprotect – nowy lek do zwalczania inwazji Varroa destructor – VI/11

Mazur E., Gajda A. – Badanie strat rodzin pszczelich po zimowli 2020/2021 – VI/14

Wilczyńska G. – Pełzający wróg – X/9

Skubida M. – Wszystko o zgnilcu amerykańskim (1) – XI/8; Wszystko o zgnilcu amerykańskim (2) – XII/16

POŻYTKI I ZAPYLANIE

Kaczmarek Z. – Podróżnik błękitny polskich dróg i ścieżek – I/18; Łąka – pszczeli azyl – IV/22; Roślina wilgotnych łąk – VI/24; Żywokost lekarski: roślina miododajna, pastewna i lecznicza – VII/11

Pogorzelec M. – Chabry, polskie bławaty - II/5; Ogród stu lip – III/22; Bodziszek i jego krewne – V/22; Osty i ostrożnie – VIII/5; Wrzos i jego bliscy krewni – IX/12; Mikołajek płaskolistny – oaza dzikich zapylaczy – X/16

PUNKT WIDZENIA

Maleta B. – O odporności pszczół (3) – I/19; O odporności pszczół (4) – II/11; „Po owocach ich poznacie”, czyli garść przemyśleń po lekturze wywiadu z Przemysławem Szeligą – VII/12; Izolator Chmary: Spojrzenie z trzeciej strony – VIII/18

Walicki Z. – Moja gospodarka pasieczna – II/14

Siudalski S. – Podgrzewanie rodzin pszczelich (1) – VI/19; Podgrzewanie rodzin pszczelich (2) – VII/18; Podgrzewanie rodzin pszczelich (3) – VIII/20; Podgrzewanie rodzin pszczelich (4) – IX/19 

Winiarski M. – Sytuacje kryzysowe w pszczelarstwie – VII/21

Pawłyk I. – Technologia izolacji matek w sezonie – X/13

ROZMOWA MIESIĄCA

Pluciński A. – Hodując pszczoły musisz nauczyć się ufać naturze (1). Rozmowa z Torbjörnem Andersenem – norweskim pszczelarzem - II/20; Hodując pszczoły musisz nauczyć się ufać naturze (2). Rozmowa z Torbjörnem Andersenem – norweskim pszczelarzem - III/18

Jaroński J. – Hodowca pszczół świadczy usługi dla pszczelarzy. Musi odpowiadać na ich potrzeby oraz nowe wyzwania (1) Rozmowa z Przemysławem Szeligą – prezesem Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich - IV/26; Hodowca pszczół świadczy usługi dla pszczelarzy. Musi odpowiadać na ich potrzeby oraz nowe wyzwania (2). Rozmowa z Przemysławem Szeligą – prezesem Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich - V/24

Wilczyńska G. – Uprawiam pszczelarstwo alpejskie – mówi nam Johannes Gritsch, austriacki pszczelarz i pedagog – IX/14; Aby zrozumieć świat pszczół miodnych, musimy badać je w naturze. Rozmowa z Jürgenem Tautzem – XI/14

ULE I S PRZĘT P ASIECZNY

Ożóg A. – Z zapisków hodowcy matek – I/22

Korczyński W., Nowak M. – Węza z drukarki 3D – II/8

Fliszkiewicz C., Fliszkiewicz M. – Ułatwiamy sobie dokarmianie zimowe – VIII/8

APITERAPIA

Fliszkiewicz M. – Czy wierzymy w leczniczą moc pszczół? – I/24

Hołderna-Kędzia E., Kędzia B. – Wpływ miodu na florę jelitową człowieka – VII/23

Olszak B. – Produkty pszczele w leczeniu boreliozy – IX/27

Hołderna-Kędzia E. – Pyłek kwiatowy i pierzga: źródła naturalnych prebiotyków – XI/24

DZIKIE ZAPYLACZE

Łopuch S. – Krajowa apifauna – I/27

Borański M., Splitt A. – Kamieniarka ostówka: największa w rodzinie – VI/26

BIBLIOTEK A PSZCZEL ARZA

Wilczyńska G. - Nowości wydawnicze – I/30; Nowości wydawnicze IV/25;

Pohorecka K. - Nowe książkiprof. Jürgena Tautza – X/18

LUDZIE ∙ MIE JSCA ∙ WYDARZENIA

Brym M. – Pszczelarz Roku 2021 – I/31

Stępień B.- Podsumowanie sezonu pasiecznego 2021 – I/31

Gnerowicz J. – Doktor Judym z Polanicy-Zdroju – II/31

Wilczyńska G. – Wieści ze świata – III/31; 29. Biesiada u Bartnika – VIII/26; Turcja: kraj miodem płynącym – X/20; Wieści ze świata – XII/28

Pałkus M. – Sto lat tarnobrzeskiego pszczelarstwa – VI/29

Gawłowski K. – Koło Pszczelarzy w Drwini ma swój sztandar – VI/30

Stawiarz E. – Miejskie pasieki Lublina – IX/25

Pohorecka K. – Bałtowskie święto miodu – X/25; Stalowa Wola – pszczelarzom – XI/28; Pszczelarz Roku 2022 – XII/23

Lipińska Z. – Problemy naturalnego bytowania europejskiej pszczoły miodnej – raport ze spotkania naukowego – X/29

Ajewski S. – Kursy pszczelarstwa w Libanie – XI/26

HODOWL A PSZCZÓŁ

Samborski J. – O potrzebie wychowu matek pszczelich raz jeszcze – V/8.

PRODUKTY PSZCZELE

Krejčí A., Svobodová K., Krištůfek V. – Badanie jakości wosku poprzez określenie temperatury krzepnięcia – V/13.

Szyszko P. – Miód sekcyjny – VI/25

PRZEGLĄD BADAŃ NAUKOWYCH

Jaroński J. – Nowe odkrycia – II/24; Nowe odkrycia – VIII/25

Skubida P., Skubida M. – Sprawozdanie z 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (1) – VI/22; Sprawozdanie z 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (2) – VII/26; Sprawozdanie z 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (3) – VIII/22; Sprawozdanie z 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (4) – IX/22

POLEMIKA

Jaroński J. – Porobnica ocalona, planeta kwitnie – II/25

Pawłyk I. – Odpowiedź Panu Zdzisławowi Walickiemu na artykuł Moja gospodarka pasieczna „Pszczelarstwo”2022/2 – III/31

HISTORIA PSZCZELARSTWA

Winiarski M. – Cztery dekady zmagań polskich pszczelarzy z dręczem pszczelim (4) – II/27

Czerwieniec H. – Pszczelarstwo w sztuce medalierskiej – II/29; Jan Dzierżon na medalach i orderach – III/28; Pszczelarstwo w sztuce medalierskiej: Kongres Apimondia i Ogólnopolskie Dni Pszczelarza – V/28; Pszczelarstwo w sztuce medalierskiej: Związki i koła pszczelarskie – VII/29; Pszczelarstwo w sztuce medalierskiej: pszczelarze w habitach – VIII/29

Gnerowicz J. – Prekursor genetyki – IX/29

Pałkus M. – Jubileusz w Tarnobrzegu – XI/29

INNE ZAPYLACZE

Splitt A. – Na pomoc samotnym pszczołom – III/25

Splitt A., Borański M. – Pszczolinka łysawa – amatorka wierzb – XI/21

LISTY CZYTELNIKÓW

Świniarski M. – Pszczoły w habitach – III/32

PROGRAMY BADAWCZE

Mazur E., Gajda A. – Łączenie nauki i praktyki – wyniki badania ankietowego – IV/30

Z PSZCZOŁĄ W HERBIE

Gnerowicz J. – Nowopsków – V/30

PRAWODAWSTWO PSZCZELARSKIE

Tecław Ł. – Gatunki obce – nowa ustawa – VI/16

Pohorecka K. – Czym możemy leczyć pszczoły? – XI/10

Sudoł J. – Współpraca pszczelarzy i lekarzy weterynarii – XII/21

BIOLOGIA PSZCZÓŁ

Nowak A. – Mikrobiota przewodu pokarmowego pszczół miodnych: znaczenie i funkcje – VIII/14

Strachecka A. – Ciało tłuszczowe – tkanka odpowiedzialna za metabolizm – XI/4

GENETYK A PSZCZÓŁ

Demetraki-Paleolog J. – Czy po matkach i trutniach odchowanych od łagodnych rodzin możemy mieć agresywne pszczoły? – X/5

Gerula D. – Poliandria: wybryk czy konieczność? – XII/12

PORADY PRAWNE

Tecław Ł. – Interpretacja niektórych zapisów statutu PZP w zakresie członkostwa – XI/12; Czy gmina może ustalić, w jakiej odległości od nieruchomości sąsiada można usytuować pasiekę? – XII/19 

 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ