Stalowa Wola - pszczelarzom

Krystyna Pohorecka

Można by rzec, że nazwa miasta dobrze oddaje charakter włodarzy powiatu, którzy od kilku lat z żelazną konsekwencją organizują we wrześniu forum pszczelarskie pn. „Stalowa pszczoła nie istnieje”. W tym roku, w stalowowolskiej filii Politechniki Rzeszowskiej odbyła się już siódma edycja imprezy. 

Forum ma charakter konferencji naukowej, której - ku wielkiemu zadowoleniu mieszkańców - towarzyszy kiermasz produktów pasiecznych. Organizatorami wydarzenia są:  Powiat Stalowowolski we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Stalowej Woli oraz Powiatowym Kołem Pszczelarzy w Stalowej. Chętnych jest zawsze więcej niż miejsc – do Stalowej Woli przyjeżdżają nie tylko pszczelarze z województwa podkarpackiego, ale także świętokrzyskiego, lubelskiego oraz małopolskiego.

Uczestnicy tegorocznej konferencji wysłuchali sześciu wykładów, podczas których prelegenci omówili istotne bolączki chowu pszczół. Profesor Paweł Chorbiński przedstawił korzyści płynące z wczesnego wykrywania dwóch - powszechnie występujących w pasiekach chorób - warozy i nosemozy. Analogicznie jak w przypadku ochrony zdrowia ludzkiego, również w odniesieniu do rodzin pszczelich powinniśmy przykładać zdecydowanie większą wagę do tzw. badań okresowych. Znaczny wysiłek, jaki musimy włożyć w czynności pozwalające diagnozować poziom inwazji roztoczy Varroa czy stopień zakażenia mikrosporydiami Nosema zrekompensuje nam efekt podjętych na czas działań. Zależność jest prosta, im wcześniej zaczniemy zwalczać chorobę, tym nasze działanie będzie skuteczniejsze. Treść wykładu przybliża artykuł autorstwa prof. Chorbińskiego, zamieszczony w sierpniowym numerze „Pszczelarstwa.”

Doktor Janusz Sudoł – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli, pszczelarz praktyk, ale też inicjator i współtwórca forum pszczelarskiego przedstawił założenia, niedawno opublikowanego, rozporządzenia ministra rolnictwa, na mocy którego pszczelarze o odpowiednich kwalifikacjach, wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, będą mogli uczestniczyć w procesie zwalczania chorób i  pobieraniu próbek do badań z mocy ustawy. Omówienie tego aktu prawnego pojawi się na łamach grudniowego wydania „Pszczelarstwa”.  

Fot. 1. Aula Wydziału Mechaniczno-Technologicznego 
Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli gościła prawie 300 pszczelarzy

Fot. 2. Doktor Janusz Sudoł nie po raz pierwszy pomaga zgłębić tajniki przepisów dotyczących branży pszczelarskiej

Fot. 3. Kiermasz to okazja nie tylko do promocji produktów pszczelich, ale też popularyzacji naszego miesięcznika

Uzupełnieniem wykładu na temat monitorowania stanu zdrowotnego pszczół była prezentacja sprzętu ułatwiającego diagnostykę. Marcin Raczyński, przedstawiciel firmy VetAnimal, przedstawił produkty usprawniające ocenę poziomu inwazji Varroa na podstawie badania próbki pszczół pobranych z gniazda, czy też kontroli liczby roztoczy na dennicy. Istotna była także informacja na temat poszerzenia gamy leków przeciwwarrozowych, o niedawno zarejestrowany, weterynaryjny preparat z kwasem mrówkowym, który pozwala na niszczenie pasożytów także w czerwiu zasklepionym.
O nowych lekach do zwalczania warrozy mówił również przedstawiciel firmy Biowet Puławy, który zwrócił uwagę na zalety nowej wersji preparatu (pasków) z amitrazą. 

Wykład prof. Andrzeja Posyniaka z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach (PIWet - PIB) dotyczył wykrywania w miodzie pozostałości substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ze względu na wagę problemu treść całego wykładu przybliżymy Czytelnikom w jednym z najbliższych numerów miesięcznika.

Nosemoza jest bez wątpienia istotnym problemem zdrowotnym naszych pszczół, szczególnie wiosną. Potwierdzają to wyniki wieloletnich badań prowadzonych w PIWet - PIB, które m.in. omówił podczas swojej prelekcji lek. wet. Andrzej Bober, pracownik Zakładu Chorób Pszczół. Czytelników zainteresowanych tematem zapraszam do lektury cyklu artykułów poświęconych nosemozie („Pszczelarstwo” 2021/12/; 1; 3 i 2022/4).

Doktor Jan Dacko, kierownik Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu, poinformował uczestników konferencji o rodzaju badań diagnostycznych z zakresu chorób pszczół i jakości miodu, które pszczelarze mogą zlecić Zakładowi Higieny Weterynaryjnej w Krośnie. 

 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ