Sto lat tarnobrzeskiego pszczelarstwa

Maria Pałkus

 Jubileusz był okazją do popularyzacji pszczelarstwa również wśród najmłodszego pokolenia

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku sprzyjało rozwojowi samorządności w całym kraju. Podczas zgromadzenia organizacyjnego pszczelarzy powiatu tarnobrzeskiego, które odbyło się 26 marca 1922 roku w Tarnobrzegu, podjęto decyzję o utworzeniu Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego, do którego przystąpiło 45 członków. Informacja o powstaniu Towarzystwa z siedzibą w Tarnobrzegu oraz jego działalności ukazała się 15 stycznia 1923 roku w „Bartniku Postępowym”, wydawanym we Lwowie, ilustrowanym dwutygodniku pszczelniczym, założonym przez prof. dr. Teofila Ciesielskiego, organie prasowym Naczelnego Związku Towarzystw Pszczelniczych.

Prezesem Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego w Tarnobrzegu został zdeklarowany pszczelarz, Józef Chalcarz, tarnobrzeski sędzia i działacz społeczny, sekretarzem Władysław Czeppe, późniejszy pracownik Wydziału Rady Powiatowej w Tarnobrzegu, zaś skarbnikiem Walerian Niezabitowski, kontroler w Urzędzie Podatkowym w Tarnobrzegu, późniejszy radny w Radzie Gminnej miasta Tarnobrzega. 

Dzięki przedsiębiorczości Józefa Chalcarza towarzystwo zaczęło działać bardzo prężnie. W roku 1922, kiedy składkę roczną przeznaczoną na działalność organizacji członków płacono jeszcze w markach polskich, odbyło się jedno Walne Zgromadzenie i pięć posiedzeń Wydziału, podczas których omawiano bieżące potrzeby pszczelarzy oraz podejmowano inicjatywy służące rozwojowi pszczelarstwa, m.in. akcję sadzenia drzewek owocowych i innych roślin miododajnych, zarówno przy drogach krajowych, powiatowych, jak i gminnych. Propagowano sianie hreczki i koniczyny, cennych roślin pożytkowych. Organizowano akcje sadzenia lip. Nawiązano współpracę z miejscową fabryką mebli w celu produkcji uli postępowych. Ułatwiano lokalnym pszczelarzom nabywanie sprzętu pszczelarskiego. Aktywność Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego obejmowała także edukację: w porozumieniu z Towarzystwem Szkoły Ludowej organizowano kursy pszczelarskie. 

Prezes Mieczysław Rawski ze starostą powiatu tarnobrzeskiego, Jerzym Zbigniewem Sudołem

 Jednym z eksponatów wystawy była stuletnia miodarka

Obecnie prezesem koła, liczącego 65 członków, jest Mieczysław Rawski. Aby uczcić setną rocznicę istnienia związku pszczelarzy, Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu jesienią ubiegłego roku podjął decyzję o ustanowieniu bieżącego roku Rokiem Pszczelarzy. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Tarnobrzega. 

Program obchodów przewiduje wiele cennych inicjatyw. I tak, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zorganizowała wystawę „Pszczoły, bartnicy, pasiecznicy i wybitni pszczelarze”, z ekspozycją książek, czasopism i fotografii o tematyce pszczelarskiej, w tym zbiorów tarnobrzeskich regionalistów, m.in. Wiesława Gila, bibliofila, który zajmuje się także historią pszczelarstwa. 

Mieszkańcy Tarnobrzega i powiatu mogli wziąć udział również w konkursach objętych patronatem starosty powiatu tarnobrzeskiego: literackim – „Ja i pszczoły” oraz plastycznym „Pszczółka przyjacielem człowieka” na plakat popularyzujący wiedzę na temat roli pszczół w życiu człowieka. 

Rok Pszczelarzy stanie się także okazją do wielu spotkań z mieszkańcami Tarnobrzega w celu upowszechnienia wiedzy z historii pszczelarstwa, uświadamiania znaczenia ochrony pszczół i opieki nad nimi oraz wiedzy na temat potrzeby sadzenia roślin miododajnych, a także walorów zdrowotnych miodu i innych pszczelich produktów. Zaplanowano wycieczki szkolne do mini skansenu Władysława Wdowiaka w Skopaniu, właściciela eksponatów pszczelarskich. 

Cenną inicjatywą jest także przygotowywanie publikacji, która jesienią tego roku ma się ukazać drukiem, dotyczącej stuletniej historii lokalnego pszczelarstwa i tarnobrzeskich pszczelarzy. 

Patronat nad obchodami Roku Pszczelarzy w Tarnobrzegu objęły lokalne media. 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ