O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Moja praca i przygoda w Kanadzie

Chciałbym podzielić się z czytelnikami moimi wrażeniami z pobytu i pracy w Kanadzie w ogromnej, liczącej 6 000 rodzin pszczelich, farmie pszczelarskiej prowadzonej wraz z rodziną przez Pana Tadeusza Palę. Miałem szczęście pracować tam od kwietnia do listopada w sezonie pszczelarskim 2003 roku. Może nadmienię kilka słów o sobie. Jestem absolwentem Policealnego Studium Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, które ukończyłem w 2000 roku. Przed wyjazdem do Kanady prowadziłem 40-pniową pasiekę. Pobyt i praca przy pszczołach w Kanadzie były dla mnie cennym doświadczeniem, przygodą oraz zderzeniem teorii nabytej w szkole z praktyką prawdziwego zawodowego pszczelarstwa. Miałem też okazję porównać pszczelarstwo polskie z kanadyjskim(...)

Czytaj więcej...

Dokarmianie pszczół i wilgotność w zimowym gnieździe

Według Bobrzeckiego (1976) stopień zawilgocenia gniazd zależy w dużej mierze od rodzaju pokarmu zostawianego na zimę. Stwierdził on, że największe zwilgocenie gniazd występowało w rodzinach zimujących na miodzie, najmniejsze zaś w grupach rodzin dokarmianych syropem cukrowym. Do podobnych wniosków doszedł Martynov (1947), który wykazał, że po przeróbce syropu cukrowego w organizmie pszczół zmniejsza się aktywność niektórych enzymów (m.in. dehydrogenezy, peroksydazy, inwertazy), z czym związane jest mniejsze zużycie pokarmu. Rodziny karmione jesienią cukrem miały mniej zawilgocone gniazda, a osyp w nich był o około 40% mniejszy niż w rodzinach zimowanych na miodzie. Ponadto cukier zawiera w porównaniu z miodem mniej...

Czytaj więcej...

Konieczność i potrzeba dezynfekcji w pasiece

Odkażanie w pasiece zawsze było ważnym elementem w zwalczaniu zaraźliwych chorób pszczół i to niezależnie od podawania środków leczniczych. Znaczne ograniczenia w ich stosowaniu, zwłaszcza antybiotyków i sulfonamidów, w przyszłości być może całkowity zakaz ich używania, wymusza zwrócenie większej uwagi na przestrzeganie w pasiekach reżimu sanitarnego, właśnie pod kątem zabiegów odkażających. Pod pojęciem odkażania rozumiemy zabiegi, które mają na celu zniszczenie zarazków, które znajdują się poza żywym organizmem. Odkażanie odgrywa ogromna rolę w zwalczaniu chorób rozwijających się z wtórnego źródła zakażenia i także ma wielkie znaczenie w zapobieganiu tym chorobom.

Czytaj więcej...

Nie dajmy się ogłupiać weterynarzom

Zadzwonił do mnie pszczelarz z Radomska z pytaniem: Co mam zrobić? Mam zdrowe pszczoły, w weterynarii byłem po paski na warrozę, a miejscowy weterynarz sugeruje mi, abym do zimowego podkarmiania pszczół profilaktycznie dodał polisulamidu. W „Pszczelarstwie” do znudzenia pisze się, że nie powinno się dodawać żadnych leków i nie tylko do zimowego pokarmu. Tymczasem weterynarz radzi mi dodawanie leku. Uważam, że „Pszczelarstwo” jest bardziej wiarygodne niż niedouczony pszczelarsko weterynarz.

Czytaj więcej...

Kilka aspektów dobrego zimowania

Kilka aspektów dobrego zimowaniaPrzygotowanie pszczół do zimowania to temat często powtarzany, ale i zawsze bardzo istotny dla pszczelarzy, dlatego warto niektóre wiadomości przypominać wielokrotnie. Sposób przygotowania rodzin pszczelich do zimy w znaczący sposób wpływa na ich wiosenny rozwój i siłę, co stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia nowego sezonu pszczelarskiego. Przyjmuje się na ogół, że straty zimowe w polskich pasiekach wynoszą średnio około 5%.

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.