O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Alfons Smolnik

Przyrząd ułatwiający drutowanie ramek

Przygotowanie ramek do ponownego wykorzystania jest pracochłonne. Trzeba bowiem wytypować ramki, z których wycięte zostaną plastry ciemne oraz uszkodzone przez motylice, z zapleśniałą pierzgą czy z zabudową trutową. Wycięcie woszczyny ułatwia podgrzanie. Można ja wystawić na słońce lub ogrzać strumieniem ciepłego powietrza, np. z suszarki do włosów. Po wycięciu plastrów należy usunąć resztki wosku i okitowania, a następnie oczyścić mechanicznie beleczki ramek. Robię to krótkim, ostrym nożem. Ramki poplamione kałem wymagają wygrzania w temperaturze 65°C przez 20 minut lub przemycia w roztworze sody kaustycznej i opłukania wodą. Otwory pod nawlekany drut należy poprawić, podnieść gwoździki i usunąć resztki drutów. Zwichrowane i uszkodzone ramki najlepiej wycofać. Nawlekanie drutu jest zabiegiem uciążliwym, zwłaszcza przy tworzeniu się pętli.

Na rysunku i fotografii widoczny jest przyrząd ułatwiający drutowanie ramek, zwłaszcza do uli Dadanta. Prace przy tym przyrządzie mogę wykonywać na siedząco. Urządzenie to jest u mnie w stałym użyciu już od kilku lat.

Fot. 1. Aktualna wersja przyrządu z ramką z nawleczonym już drutem, u góry - szpulka z drutemPoczątkowo urządzenie do drutowania ramek stanowiła płyta wiórowa z wkręconymi śrubami /2-5/, później płytę tę ustawiłem pod kątem 60°. Ostatnio przyrząd udoskonaliłem. Wyciąłem okienko w płycie wiórowej. Dzięki niemu widoczne widoczne są otworki ramki. Teraz przyrząd ustawiony jest w pozycji pionowej z możliwością obracania się, co widoczne jest na rysunku (elementy 7-12). Dodatkowym usprawnieniem jest zamontowanie rolki z drutem u góry ramki z prawej strony. Ramkę podtrzymuje podpórka /6/.

Warunkiem sprawnego wykorzystania przyrządu jest stały rozstaw otworków w beleczkach ramki. Do tego celu służy mi prosta listwa stalowa o szerokości 25 mm i grubości 4-6mm z wytrasowaną osią i dokładną podziałką rozstawienia otworów, których średnica powinna wynosić 2,5 mm. Przed montażem nowych ramek wiercę w listewkach otworki. Używam do tego celu wiertarki stołowej. Wprowadzenie drutu do otworków w ramkach ułatwia przytępiona duża igła i otwór na nią w płycie /12/.

Przedstawiony przyrząd umożliwia drutownie ramek na siedząco, usprawnia pracę i skraca czas jej wykonywania, zapobiega pętelkowaniu się drutu, umożliwia prostowanie i czyszczenie drutu.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.