O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Adam Ambroży Wilczyński
Sekcja Historyczna Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach

Najcenniejsza inicjatywa

Jubileusz 200. rocznicy urodzin ks. Jana Dzierżona uczciło także Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy z siedzibą w Czeladzi, sadząc 200 miododajnych lip. Koło w Czeladzi działa w ramach Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Pszczelarze w oczekiwaniu na lipy (fot. A. Wilczyński)Pierwsze 100 lip Moltkiego przywieźli ze szkółki w Andrychowie Zbigniew Binko i Ryszard Filipczyk, a zagłębiowscy pszczelarze posadzili je w kwietniu 2011 roku w rejonach swoich pasiek stacjonujących w gminie Psary, Czeladzi, Rogożnika, Będzina i w innych miejscowościach Zagłębia. Drugą partię – 100 lip Moltkiego przywieżli w listopadzie tego roku członkowie zarządu Koła – Józef Kopczacki i Ryszard Filipczyk – z ogrodnictwa w Andrychowie i rozdali pszczelarzom na zebraniu w celu posadzenia w rejonach swoich pasiek. Fundatorem wszystkich 200 lip jest gmina Psary, która w tej formie wpisuje się w grono sponsorów działalności Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy w Czeladzi.

Ryszard Filipczyk wydający pszczelarzom drzewka do posadzenia.Lipa Moltkiego jest szczepiona i należy do najlepszych dla pszczół lip. Dr Zbigniew Kołtowski w „Wielkim atlasie roślin miododajnych" napisał o niej tak: Lipa Moltkiego obficie kwitnie w trzeciej dekadzie czerwca przez okres 2 tygodni, jej wydajność miodowa 60 kg, a pyłkowa 40 kg z 1 ha. Kwiaty mają przyjemny, intensywny zapach. Drzewo charakteryzuje się bujnym wzrostem i odpornością na warunki miejskie. Zachowuje żywą zieleń liści do późnej jesieni i jest długowieczna. Ponadto lipa jest przyjazna dla człowieka, uspakaja i zapewne dlatego Jan Kochanowski tworzył w cieniu lipy swoje piękne wiersze.

Sadzenie drzew miododajnych i nazywanie drzew, alei, szkół, ulic imieniem ks. Jana Dzierżona należy do tradycji pszczelarzy. Przykładem może być Szkoła Nr 15 w Zabrzu czy ulica w Katowicach.

W 1956 roku w rodzinnej miejscowości ks. Jana Dzierżona pszczelarze posadzili aleję lip między Łowkowicami a Maciejowem. W rocznicę urodzin tego wybitnego pszczelarza Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy w Czeladzi wzbogaciło przyrodę o 200 lip, dzięki którym Śląsk i Zagłębie będą zielone, a pszczoły za jakiś czas będą miały pożytek.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.