O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Krystyna Wyzner

Pszczelarska firma laureatem konkursu AgroLiga 2010

Redakcja „Pszczelarstwa" otrzymała informację o przyznaniu tytułu Krajowego Wicemistrza AgroLiga 2010 w kategorii Firmy Centrum Pszczelarskiemu Łukasiewicz Krzysztof z Kostrzyna nad Odrą w woj. lubuskim. Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu AgroLiga 2010 miało miejsce 17 maja bieżącego roku w Belwederze w Warszawie. Imienne listy gratulacyjne finaliści otrzymali z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Puchary i dyplomy konkursowe wręczali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski wręcza Krzysztofowi Łukasiewiczowi imienny list gratulacyjny (fot. stowarzyszenie AgroBiznesKlub)Konkurs AgroLiga umożliwia wyłonienie najlepszych spośród bardzo dobrych rolników prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub z rodziną (kategoria Rolnicy) oraz firmy działające na danym terenie prowadzące przetwórstwo rolno-spożywcze, handel środkami produkcji dla rolnictwa, produkcję maszyn, pasz itp. oraz świadczące usługi rolne i wiejskie (kategoria Firmy). Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu wojewódzkiego i krajowego konkursu AgroLiga oraz wypełnić kartę zgłoszeniową w kategorii Rolnik lub Firma. Konkurs wojewódzki jest etapem do konkursu krajowego.

Organizatorami pierwszego etapu konkursu AgroLiga są wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego i tam, zgodnie z regulaminem konkursu należy kierować zgłoszenia kandydatów w kategorii Rolnicy i w kategorii Firmy z terenu danego województwa. Drugi etap konkursu przejmuje Stowarzyszenie AgroBiznesKlub w Warszawie.

Konkurs AgroLiga zaczyna się w jednym roku, a finał konkursu jest w roku następnym.

Firmie Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz Krzysztof gratulujemy przyznania tytułu Krajowego Wicemistrza AgroLiga 2010 w kategorii Firma

– redakcja „Pszczelarstwa"

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.