O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Znaczek pocztowy upamiętniający rocznicę urodzin ks. Jana Dzierżona (11/2011)

Znaczek pocztowy upamiętniający rocznicę urodzin ks. Jana Dzierżona

Znaczek pocztowy upamiętniający rocznicę urodzin ks. Jana DzierżonaPoczta Polska wydała 2 września 2011 roku znaczek i kopertę z portretem ks. Jana Dzierżona w 200-lecie jego urodzin. Starania Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach o wydanie znaczka z podobizną ks. Jana Dzierżona rozpoczęte 5 stycznia 2006 roku w Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zostały uwieńczone sukcesem, za co Poczcie Polskiej serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej...

Pszczelarskie Pogotowie Rojowe (11/2011)

Pszczelarskie Pogotowie Rojowe

Spieszę z informacją o stworzeniu strony internetowej (http://www.pszczelarskiepogotowierojowe.pl), która ma pełnić funkcję pogotowia rojowego. Strona ta służyć ma pszczelarzom trudniącym się zbieraniem rojów oraz właścicielom posesji z niechcianymi pszczołami. Na stronie można zamieszczać bezpłatne ogłoszenia dotyczące tylko zbierania rojów. Inicjatywę nazwałem Pszczelarskim Pogotowiem Rojowym.

Czytaj więcej...

Jak chronić drzewa? (część I) (10/2011)

Jak chronić drzewa? (część I)

W ostatnich latach zauważa się niepokojące tendencje do nagminnego usuwania drzew z poboczy dróg, terenów inwestycyjnych, a nawet z terenów zieleni miejskiej i gruntów rolnych. Obecne zmiany w prawie wprowadziły wiele rozwiązań, które przy aktywnym udziale społeczeństwa dają wiele możliwości zachowania drzew w krajobrazie. W pierwszych częściach cyklu postaram się przybliżyć uwarunkowania prawne, jakim podlega usuwanie i ochrona zadrzewień, a w kolejnych – praktyczne rozwiązania.

Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym m.in. zadrzewień. Termin zadrzewienie odnosi się do drzew i krzewów...

Czytaj więcej...

LUDZIE i PSZCZOŁY Pogórza Ciężkowickiego w XX wieku (11/2011)

Albert Radwan

LUDZIE i PSZCZOŁY
Pogórza
Ciężkowickiego w XX wieku

Pszczelarstwo Pogórza Ciężkowickiego i jego rozwój było skorelowane, jak każda inna gałąź aktywności człowieka, z historią państwa, historią regionu. Na początku XX wieku wsie Pogórza Ciężkowickiego zamieszkiwała głównie ludność biedna i często niepiśmienna. Bieda i ciemnota galicyjska były efektem polityki zaborcy. Chłopi mieszkali jeszcze często w chatach dymnych razem ze zwierzętami. Pszczelarstwem zajmowali się nieliczni, było ono domeną duchowieństwa, nauczycieli i szlachetnie urodzonych. To oni, podobnie jak my dzisiaj, dążąc do osiągnięcia coraz lepszych efektów ekonomicznych modernizowali ule i sprzęt pasieczny, usprawniali metody gospodarki, szukali lepszej, miodniejszej pszczoły. Z literatury wiadomo, że u nas na Pogórzu, jak zresztą (...)

Czytaj więcej...

Pachnące rarytasy (ciąg dalszy) (10/2011)

Pachnące rarytasy (ciąg dalszy)

O poranku jesienią i pod koniec lata możemy spodziewać się na roślinach sporych ilości rosy, która przy słonecznej pogodzie paruje, stwarzając dogodne warunki do obfitego nektarowania roślin kwitnących o tej porze roku. W takich warunkach wiele roślin pachnie wyjątkowo intensywnie. Wśród wybranych do tego zestawienia roślin szczególnej uwagi wart jest dwurząd wąskolistny. Jest to niezbyt trwała bylina zakwitająca już w pierwszym roku uprawy. W drugim roku i w kolejnych latach zaczyna ...

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.