O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Jedyna taka szkoła w galaktyce

Pszczela Wola to niezwykła miejscowość bijąca czarem pszczelego piękna. Zespół pałacowo-parkowy, zabytkowe ule i jedyne w Polsce, w Europie, na świecie, a niektórzy nawet twierdzą że i w Galaktyce Technikum Pszczelarskie. Podczas czteroletniego cyklu nauki uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych, m.in. z chowu i hodowli pszczół, gospodarki pasiecznej, pożytków pszczelich, przedmiotów ekonomicznych oraz odbywają zajęcia praktyczne.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do Brna

Zaproszenie do BrnaWystawy w Brnie – głównym mieście Moraw – odbywają się na dużym targowisku słynącym z międzynarodowych targów różnego rodzaju. Pszczelarska wystawa zgromadzi w Brnie (31 III – 4 IV 2012) producentów sprzętu pszczelarskiego z Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, Węgier i Austrii.

Czytaj więcej...

Wiosenne byliny ogrodowe w taśmie pokarmowej dla pszczół

Pożytki wczesnowiosenne i wiosenne (marzec – maj) odgrywają dużą rolę w rozwoju rodzin pszczelich. W okresie przedwiośnia zdarza się, że w najbliższej okolicy brakuje odpowiedniej ilości wiosennych roślin pyłkodajnych, które umożliwiają uzupełnienie zużytych w czasie zimy zapasów pyłku. Pylenie i nektarowanie roślin owadopylnych odbywa się zwykle w ciepłe dni przy słonecznej pogodzie, kiedy pszczoły mogą dokonywać pierwszych oblotów. Wczesną wiosną brak pyłku jest ważnym czynnikiem, który ogranicza rozwój rodzin pszczelich, ponieważ pożytek ten jest przede wszystkim pokarmem białkowym. Jedną z możliwości jest wzbogacenie kolekcji roślin pożytkowych o gatunki bylin ogrodowych kwitnących kolejno od przedwiośnia do późnej wiosny, (...)

Czytaj więcej...

Warsztaty na temat obecności pyłku roślin genetycznie modyfikowanych (GM) w miodzie

W dniach 13 i 14 grudnia 2011 roku w Berlinie odbyły się międzynarodowe warsztaty na temat wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pyłku z roślin transgenicznych obecnego w miodzie oraz konsekwencji tego wyroku na dalszą uprawę roślin genetycznie modyfikowanych (GM) w Niemczech i całej Unii Europejskiej.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości we wrześniu 2011 roku zdecydował, że pyłek z roślin genetycznie modyfikowanych (GM) znajdujący się w miodzie będzie liczony jako składnik tego miodu i w związku z tym wymaga autoryzacji. Jednym z podstawowych (...)

Czytaj więcej...

Profesor Jerzy Woyke honorowym członkiem IBRA

Międzynarodowa organizacja pszczelarska International Bee Research Association (IBRA) obchodziła w 2011 roku miłą uroczystość. W swojej ponad 60-letniej działalności wydawniczej polegającej głównie na publikowaniu artykułów naukowych, najbardziej prestiżowe czasopismo tej instytucji – „Journal of Apicultural Research" (JAR) obchodziło 50-lecie istnienia. W „Journal of Apicultural Research" publikowane są oryginalne prace naukowe z pszczelnictwa. Z okazji tego jubileuszu tylko jeden naukowiec zasłużył na szczególne wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że dotyczy to profesora Jerzego Woyke, który był autorem publikacji w pierwszym wydaniu tego czasopisma (...)

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.