O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Śladem interwencji związkowych – razem można więcej zdziałać

Cena Apiwarolu nie jest obojętna chyba żadnemu pszczelarzowi. Od 2006 do 2011 roku cena wzrosła trzykrotnie – z 16,15 zł do prawie 50 zł za opakowanie. Po interwencji Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych (SPZ) i złożeniu wspólnie z innymi związkami zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pismem z 30 marca 2011 roku) o podejrzeniu naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), poprzez niezgodne z Ustawą z 16 lutego 2007 roku bezpośrednie narzucanie zawyżonych zdaniem związków cen leku Apiwarol przez producenta, Urząd przeprowadził postępowanie wyjaśniające, zakończone 28 grudnia 2011 roku. Do dziś SPZ nie otrzymało (...)

Czytaj więcej...

Barbarzyństwo

W okolicy miejscowości Księginice w gminie Miękinia nocą z 25 na 26 lipca bieżącego roku spalono mój pawilon pszczelarski z 52 rodzinami pszczelimi i sprzętem pszczelarskim, wśród którego były m.in. kraty odgrodowe, podkurzacze i dłuta. Oprócz pawilonu ogień zniszczył również kilka uli, które stały obok pawilonu. Ule wolnostojące i te w pawilonie były z plastrami napełnionymi miodem. Ule zajmowały centrum polany.

Czytaj więcej...

Pszczelarstwo – sprawa ogólnopolska

W związku z reprezentowanym aktualnie rozbieżnym stanowiskiem kierownictwa poszczególnych związków i organizacji pszczelarskich dotyczącym poprawy sytuacji w polskim pszczelarstwie proponuję szerokiemu Gremium Pszczelarzy ustosunkowanie się i udzielenie rekomendacji dla inicjatyw zmierzających do wdrożenia stosownych postanowień w tym zakresie. Uważam, że niezbędne jest przedstawienie opinii publicznej najważniejszych materiałów odzwierciedlających przebieg aktualnie trwającej debaty w tym zakresie. Moim zamiarem jest udostępnienie Państwu materiałów ukierunkowujących podjęcie centralnych decyzji kluczowych dla dalszego rozwoju i funkcjonowania naszego pszczelarstwa.

Czytaj więcej...

Zakażenie rodzin pszczelich sporami Paenibacillus larvae to nie zawsze choroba, ale już realne zagrożenie

W roku ubiegłym na łamach „Pszczelarstwa" 7/2011 zamieściliśmy artykuł prezentujący pierwsze wyniki badań oceniających sytuację epizootyczną zgnilca amerykańskiego w krajowych pasiekach na podstawie stwierdzenia spor Paenibacillus larvae. Badania te można również określić mianem przesiewowych, ponieważ objęta jest nimi znaczna część populacji pszczół w Polsce (około 10% rodzin pszczelich z terenu wszystkich powiatów).

Czytaj więcej...

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

serdecznie zaprasza na

XXI Krajową Wystawę Rolniczą
XIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej

w dniach 1-2 września 2012 r.

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.