O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Jerzy Osiński
prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pińczowie

Wspomóżmy Zespół Pieśni i Tańca „Apis"w Pszczelej Woli

Zespół Pieśni i Tańca „Apis” w Pszczelej WoliPszczela Wola jest malowniczą osadą położoną 14 km na południe od Lublina, na trasie Lublin – Bychawa. Znajduje się tu jedyne na świecie Technikum Pszczelarskie będące chlubą i dorobkiem wielu pokoleń pszczelarzy. Każdego roku mury szkolne opuszczają nowi adepci sztuki pszczelarskiej. Nie tylko samym pszczelarstwem i nauką zajmują się uczniowie. W szkole zorganizowano kółka zainteresowań m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Apis", w którym grono zapaleńców – młodych ludzi próbuje kontynuować ludową tradycję.

Na początek trochę historii o założycielach zespołu, muzykantach, choreografach i samym zespole.

Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Apis" sięga początków szkoły. Pierwszy zespół taneczny powstał już wiosną 1951 roku. Pani Zofia Wawryn, inicjatorka i założycielka zespołu, zachęciła młodzież i dała jej możliwość rozwoju zamiłowań muzyczno-wokalnych i tanecznych. Po codziennych obowiązkach szkolnych młodzież przychodziła na próby i mozolnie ćwiczyła kroki walczyka lubelskiego, polki czy kujawiaka. W maju 1952 roku ze skromnym jeszcze repertuarem zespół pojechał na powiatowe eliminacje zespołów ludowych w Niedrzwicy Dużej. Udział w nich okazał się niemałym zaskoczeniem i jednocześnie wielkim sukcesem. Zespół z Technikum Pszczelarskiego zdobył drugie miejsce zaraz po tak renomowanym zespole jak Zespól Pieśni i Tańca Wandy Kaniorowej z Lublina.

W latach 1952-53 opiekę nad zespołem przejęła Katarzyna Gębalanka i to ona rozszerzyła repertuar zespołu o krakowiaka, inscenizację widowiska „Umarł Maciek umarł" i taniec z sierpami. Następne lata to dalsze zabiegania pani Zofii Wawryn o kadrę instruktorów i rozwój zespołu. Udało jej się to w 1956 roku, kiedy kierownictwo nad zespołem obejmuje Andrzej Kanior. Od 1965 roku opiekunami zespołu stają się takie legendy folkloru jak znakomity, nieżyjący już, choreograf Ignacy Wachowiak oraz jeden z najlepszych muzyków pan Henryk Kukawski. Młodzież porwana przez takie osobowości doceniała, że może ćwiczyć pod okiem sław i systematycznie ćwiczyła w grupach tanecznych, chórze i kapeli, doskonaląc swój repertuar. Udało się też w tym czasie nabyć pierwsze komplety strojów ludowych – były to stroje krzczonowskie. Ułatwiło to znacznie pracę zespołu, który mógł koncertować w swoich strojach i nie martwić się, gdzie można w danej chwili pożyczyć kostiumy.

Po odejściu Ignacego Wachowiaka i Henryka Kukawskiego zespołem kierował Stanisław Janicki, później Małgorzata Kanior oraz Jadwiga Borowiecka. Były to osoby związane z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemii Lubelskiej w Lublinie. W latach 1984-1999 choreografem w zespole był Stanisław Piech, a kierownikiem niezapomnianej kapeli – Kazimierz Liszcz.

Od 2000 roku do dzisiaj Zespołem Pieśni i Tańca „Apis" opiekują się Anna Stojak jako choreograf i Mirosław Stojak jako instruktor muzyczny, oboje związani z Zespołem Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wychowankowie znakomitego choreografa Józefa Dzika.

Przez lata zespół „Apis" dał wiele koncertów w kraju i za granicą. Koncertował na Białorusi, w Rosji, Czechosłowacji i Niemczech (ostatnio w 2009 roku podczas Dni Hesji). Stał się artystyczną oprawą ogólnopolskich zjazdów pszczelarskich w różnych częściach kraju, światowych kongresów, dożynek gminnych i powiatowych oraz jubileuszy okolicznych gmin, szkół, przedszkoli i domów kultury.

Obecnie w swoim repertuarze zespół ma tańce narodowe – polonez i krakowiak, tańce regionalne – wiązanki tańców lubelskich, podlaskich, śląskich i rzeszowskich, tańce starowarszawskie oraz wiele przyśpiewek i piosenek z różnych regionów Polski.

Na przestrzeni wielu lat tańczyła i śpiewała w zespole wielka liczba młodzieży. Była to dla nich dobra propozycja rozwijania i uświadamiania zamiłowań do polskiego folkloru, kultywowanych i pielęgnowanych przez kolejnych dyrektorów szkoły. Bez wsparcia dyrektorów, nauczycieli i rodziców dalszy rozwój zespołu nie byłby możliwy. Wspólne wyjazdy zespołu na koncerty czy obozy kondycyjne stały się znakomitą integracją młodzieży z różnych klas i różnych roczników. Nawet teraz, kiedy jest ważny koncert, absolwenci nie zważając na trudności (studenci czy już pracujący) przyjeżdżają do Pszczelej Woli na próby, aby wspomóc uczniów – obecnych członków zespołu – i zaśpiewać oraz zatańczyć wspólnie na koncercie. Niektórzy z nich rozwijają dalej swoje zamiłowania artystyczne w zespołach studenckich. Obecnie Michał Brzyski i Arek Kieliszczyk w ZPiT JAWOR Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie czy Zbyszek Kamiński w PROMNYCH SGGW w Warszawie.

Kolejni prezesi zespołu „Apis" – ostatnio Michał Brzyski, Robert Nagnajewicz, Angelika Szymończyk, Krzysztof Tymiński i obecnie Karolina Kozik potrafili zintegrować i skutecznie zachęcić swoich kolegów i koleżanki do udziału w próbach, do szaleńczej i ciężkiej pracy na obozach.

Kiedyś na obozy dzięki hojności Komitetu Rodzicielskiego zespół wyjeżdżał do Czorsztyna, Kamiannej, Bolesławca koło Trójmiasta, Siennicy Różanej (skąd pochodzi i jest pochowany Józef Dzik), Izbicy koło Zamościa, Rzucewa koło Pucka, Mokrzeszowa koło Wałbrzycha, Kłanina koło Karwii.

Drogie koleżanki i koledzy pszczelarze, prezesi kół, przedstawiciele organizacji pszczelarskich, wychowankowie Pszczelej Woli i wszyscy, którym Pszczela Wola jest bliska sercu, to co opisuję jest cudowne, lecz nie wszystko, co się świeci, jest złotem. „Apis" liczy sobie obecnie 61 lat. Stroje, które posiadają mają prawie pół wieku, są to okazy muzealne oddawane do czyszczenia raz do roku. Buty są tak wysłużone, że naprawa jest bardzo kosztowna. Stroje te powinny wisieć w gablotach i dawać świadectwo minionych lat, a dla przyszłych pokoleń Pszczelej Woli być wspaniałą historią. Uczniowie naprawdę dbają o te stroje. Wkładają je tylko na występy i pokazy. Na próbach tańczą w swoich ubiorach.

We wrześniu rozpoczął się nowy rok szkolny. W szkole są nowe twarze, nowi koledzy, nowe problemy, a do „Apisu" nastąpił nabór. Dzieciaki garną się do tańca, chcą kultywować tradycje ludowe. „Apis" to nie tylko uczniowie, ale i problemy związane z utrzymaniem zespołu. Kiedyś dzięki temu, że komitet rodzicielski był obowiązkowy, zespół wyjeżdżał na obozy integracyjne, dzięki którym młodzież z różnych klas i roczników lepiej się poznawała. Obecnie rodzice nie mają obowiązku opłaty składki i od dwóch lat uczniowie nie wyjeżdżają na obozy integracyjne, przez co są braki w zgraniu i dopasowaniu podczas tańca. A przecież „Apis" jest oprawą artystyczną uroczystości pszczelarskich w kraju. Występuje na dożynkach, w szkołach i przedszkolach. Jest nie tylko wizytówką szkoły, ale i nas – pszczelarzy.

Rok 2013 przynosi nowe wyzwania, ważne i dla nas wszystkich, i dla „Apisu". Przed nami Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bełchatowie oraz, co ważne, Apislavia na Ukrainie. Na obu uroczystościach „Apis" będzie reprezentował swoją szkołę i nas pszczelarzy.

Te dzieciaki to nasza przyszłość. Tu moja gorąca prośba o wsparcie finansowe, tak zwaną złotówką zebraną od każdego pszczelarza przez prezesów kół i przesłaną na konto szkoły z dopiskiem „APIS"

Konto: REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W STRZYŻEWICACH NR 20 8685 0001 0130 2567 2000 0010.

Nie jest to tylko prośba do samych pszczelarzy, lecz i do organizacji pszczelarskich, wychowanków tejże szkoły, dawnych wychowanków „Apisu", ludzi dobrego serca. Horacy powiedziałby: „Ten zakątek świata śmieje się do mnie najbardziej ze wszystkich''. Wszyscy będziemy mogli zobaczyć ten zakątek świata w uśmiechu młodych ludzi, wychowanków „Apisu".

Mam szczerą nadzieję, że na moją prośbę odzew będzie spontaniczny i znajdą się ludzie dobrej woli i serca. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na obozy integracyjne, nowe stroje, na wyjazdy z występami oraz na szereg spraw związanych z pracą „Apisu".

Z góry dziękuję jako autor owej prośby i dziękują uczniowie wychowankowie „Apisu".

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.