O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Henryk Piekut

Pszczelarze na gali „ZŁOTY INŻYNIER 2012"

Laureat konkursu „Złoty Inżynier 2012” – Jacek Nowak (fot. I. Fober)W gronie laureatów konkursu czytelniczego „Złoty Inżynier 2012", prowadzonego od 19 lat przez redakcję „Przegląd Techniczny" i pod patronatem ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, są dwaj pszczelarze: Zbigniew Gryzło – nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa oraz Jacek Nowak prowadzący pasiekę „Barć" im. ks. dr. Henryka Ostacha w Kamiannej. Obaj z regionu nowosądeckiego.

Zbigniew Gryzło uzyskał tytuł „Srebrny Inżynier" w kategorii ekologia, m.in. za efektywną gospodarkę leśną w najbardziej jodłowym (ponad 70%) nadleśnictwie w Europie. Nadleśniczy z Nawojowej sam zajmuje się pszczelarstwem (ponad 20 pni pszczelich), a ponadto stwarza warunki do stacjonowania pasiek w nadzorowanych lasach.

Jacek Nowak jest absolwentem Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, prowadzi hodowlę oryginalnej linii Kamianka pszczół rasy kraińskiej, dobrze sprawującej się na spadzi. Laureat należy do pierwszej grupy praktyków prowadzących sztuczne unasienianie matek. Ma duże zasługi w ekologicznej, ukierunkowanej na pszczelarstwo edukacji dzieci i młodzieży. Pasieka, którą się zajmuje wraz z rodziną liczy około 500 pni. W konkursie „Złoty Inżynier 2012" otrzymał wyróżnienie.

Przypominam, że pierwszym pszczelarzem wyróżnionym w Konkursie był producent uli Ryszard Sułkowski z Dolnego Śląska.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.