O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Nostrzyk biały jednoroczny

Po prawie dwuletniej przerwie od ukazania się artykułu Marka Pogorzelca („Pszczelarstwo" 4/2011) i kolejnego artykułu na „nostrzykowy" temat dr. Zbigniewa Kołtowskiego („Pszczelarstwo" 6/2011), przyszedł czas, abym podzielił się z Czytelnikami równie interesującymi spostrzeżeniami na temat tej rośliny. W artykule opiszę doświadczenia z prowadzonej przeze mnie uprawy nostrzyków jednorocznych, a w szczególności wartej uwagi czeskiej odmiany Adela.

Uprawą nostrzyku zajmuję się kilka lat. Pierwszymi obsiewanymi przeze mnie areałami były małe poletka, na których wysiewałem mieszanki nostrzyku dwuletniego z facelią. W pierwszym roku kwitła facelia, w drugim – najpierw facelia (...)

Czytaj więcej...

O pomocy finansowej dla pszczelarzy

Powoli zbliżamy się do końca obecnej formy wsparcia finansowego dla polskich pszczelarzy. Jak wiadomo różne państwa wypracowały swoim pszczelarzom własne formy pomocy. Prostą i w moim odczuciu sprawiedliwszą formę pomocy zastosowali Czesi i Litwini. Tam każdy pszczelarz otrzymuje określoną kwotę pieniędzy na każdą rodzinę pszczelą. Nikt nie decyduje, można powiedzieć w sposób pośredni, za pszczelarza – co i kiedy powinien kupić. U nas wybrano inną koncepcję wspierania pszczelarzy, mam wątpliwości czy lepszą i bardziej sprawiedliwą. Nie wiem, jak te nasze władze pszczelarskie ustalają priorytety pomocy. Rozmawiałem z pszczelarzami z różnych rejonów Polski i ustaliłem (...)

Czytaj więcej...

Chrońmy miejskie enklawy roślinności rodzimej

W ubiegłym miesiącu przedstawiłem relację z konferencji „Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie". Wygłoszenie referatu na temat zagrożeń, jakie niesie wykorzystanie roślin obcego pochodzenia, było okazją do zwrócenia uwagi na eliminację małych zbiorowisk roślin rodzimych zachowanych na terenie miast, często znajdujących się na niezabudowanych terenach niesprzyjających budownictwu z powodu ukształtowania terenu lub położenia w pobliżu obiektów uciążliwych dla otoczenia. Tereny takie mogą mieć spore znaczenie edukacyjne, dają mieszkańcom miast szansę bezpośredniego obcowania z przyrodą oraz poznania interesujących gatunków roślin i mieszkających wśród nich (...)

Czytaj więcej...

Wspomóżmy Zespół Pieśni i Tańca „Apis"w Pszczelej Woli

Pszczela Wola jest malowniczą osadą położoną 14 km na południe od Lublina, na trasie Lublin – Bychawa. Znajduje się tu jedyne na świecie Technikum Pszczelarskie będące chlubą i dorobkiem wielu pokoleń pszczelarzy. Każdego roku mury szkolne opuszczają nowi adepci sztuki pszczelarskiej. Nie tylko samym pszczelarstwem i nauką zajmują się uczniowie. W szkole zorganizowano kółka zainteresowań m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Apis", w którym grono zapaleńców – młodych ludzi próbuje kontynuować ludową tradycję.

Czytaj więcej...

W odpowiedzi Czytelnikom

Do redakcyjnej skrzynki wpłynęły dwa listy od pszczelarza na temat domowej sterylizacji wosku. Z wielkim zaciekawieniem przeczytałem je kilkakrotnie. Nie będę przytaczać treści listów w całości ze względu na ich obszerność. Postanowiłem ustosunkować się do najważniejszych kwestii w nich zawartych.

Autor listów na wstępie jednego z nich napisał, że dzięki artykułowi Ewy Kubali zamieszczonemu w „Pszczelarstwie" wykonał samodzielnie silikonową praskę do produkcji węzy z wosku pozyskanego we własnej pasiece. Pozostaje się tylko cieszyć, że wiedza przekazywana na łamach „Pszczelarstwa" ma zastosowanie w praktyce. (...)

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.