O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

pszczela wola- logo

V Lubelska Konferencja Pszczelarska
Pszczela Wola
24-26 stycznia 2014 rokuPIĄTEK – 24 stycznia 2014

10.00-11.00 UROCZYSTA INAUGURACJA KONFERENCJI

11.00-12.00 Jos Guth – Pszczoła Buckwast i gospodarka pasieczna

12.00-13.00 Jos Guth – Wychów matek pszczelich z wykorzystaniem starterów i rodzin piastujących

13.00-14.00 obiad

14.00-15.00 Jos Guth – Profesjonalne tworzenie odkładów

15.00-16.00 Jos Guth – Zwalczanie warrozy w Luksemburgu

16.00-16.30 przerwa „na kawę”

16.30-17.30 Jos Guth – Przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli

17.30-18.30 Jos Guth – Sprzedaż produktów pszczelich – sukcesem gospodarstwa pasiecznego

18.30-19.30 kolacja

19.30-20.30 Marek Podlewski – Selekcja pszczół drogą do utrzymania zdrowych i silnych rodzin – część I

20.30-24.00 PSZCZELARSKIE FORUM DYSKUSYJNE

SOBOTA – 25 stycznia 2014

8.00-9.00 śniadanie

9.00-10.00 Paweł Chorbiński – Warroza – profilaktyka i terapia

10.00-11.00 Paweł Chorbiński – Zgnilec złośliwy – profilaktyka i terapia

11.00-11.30 przerwa „na kawę”

11.30-12.30 Paweł Chorbiński – Nosemoza – profilaktyka i terapia

12.30-13.30 Paweł Chorbiński – Choroby wirusowe – profilaktyka i terapia

13.30-14.30 obiad

14.30-15.30 Peter Vanhoof – Jakość wosku pszczelego i jego wpływ na rodzinę pszczelą

15.30-16.30 Peter Vanhoof – Wpływy elektromagnetyczne na rodzinę pszczelą

16.30-17.00 przerwa „na kawę”

17.00-18.00 Wiesław Londzin – Moja gospodarka pasieczna na Śląsku

18.00-19.00 Jacek Wojciechowski – Moja gospodarka pasieczna w Austrii

19.00-20.00 kolacja

20.00-21.00 Krzysztof Olszewski – Wpływ plastrów o małych komórkach na biologię i użytkowość rodzin pszczelich

21.00-24.00 PSZCZELARSKIE FORUM DYSKUSYJNE

NIEDZIELA – 26 stycznia 2014

8.00-9.00 śniadanie

9.00-10.00 Zbigniew Lipiński – Unikalny charakter fizjologii organizmu pszczoły miodnej

10.00-11.00 Zbigniew Lipiński – Psychofizjologiczne mechanizmy porzucania gniazd przez pszczoły miodne

11.00-11.30 przerwa „na kawę”

11.30-12.30 Marek Podlewski – Selekcja pszczół drogą do utrzymania zdrowych i silnych rodzin – część II

12.30-13.30 Tomasz Kędziora – Gospodarka w ulu wielokorpusowym na terenie Lubelszczyzny

13.30-14.30 obiad

14.30-15.30 Cezary Kruk – Próby selekcji pszczół odpornych na warrozę

15.30-16.00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.