O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Adam Wilczyński

Miód dla dzieci

Aniołek od dzieci – dowód wdzięcznościOd wielu lat pszczelarze Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy w Czeladzi zbierają co roku miód dla dzieci specjalnej troski. Tak też było w 2013 roku, pomimo mniejszych zbiorów miodu w pasiekach.

Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy w Czeladzi zrzesza 103 pszczelarzy z ponad 20 miejscowości Zagłębia. Członkowie Koła starają się dostarczać miód do jak największej liczby ośrodków i szkół dla dzieci niepełnosprawnych.

Koledzy Ryszard Filipczyk i Zenon Będkowski z zarządu Koła zebrali od pszczelarzy w 2013 roku 74 słoje miodu łącznie ważące około 92 kg. Najwięcej miodu (6-3 słojów) przekazali: Zbigniew Binko z Rogożnika, Henryk Domagała z Czeladzi, Konrad Duda z Będzina, Zenon Będkowski z Malinowic. Pozostali pszczelarze ofiarowali po 1-2 słoje miodu.

Od lewej Zenon Będkowski i Ryszard Filipczyk z aniołkiem.W listopadzie i w grudniu ubiegłego roku koledzy Ryszard i Zenon zawieźli miód do: Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi, Domu Dziecka im. Dominika Sawio w Sarnowie, Specjalistycznego Ośrodka Wychowawczego w Będzinie, Środowiskowego Domu Opieki Ostoja w Czeladzi, Stowarzyszenia dla Niesprawnych Ruchowo w Czeladzi, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu oraz do Centrum Opiekuńczo Wychowawczego, Pomocy Dzieciom i Rodzinie nr 2 w Sosnowcu, a po raz pierwszy do Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. Jadwigi Śląskiej w Sosnowcu, powołanego przez Biskupa Sosnowieckiego dr. Grzegorza Kaszaka mającego w herbie pszczołę, o czym nie wszyscy wiedzą. Przekazano także, jak co roku, 10 słojów miodu na licytację dla Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka.

Obdarowani miodem byli bardzo wdzięczni i skierowali do pszczelarzy podziękowania, o których Ryszard Filipczyk poinformował na pierwszym tegorocznym zebraniu. Do podziękowań dołączony był aniołek od dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 4 w Sosnowcu. Aniołek krążył wśród pszczelarzy. Był namacalnym dowodem wdzięczności dzieci niepełnosprawnych.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.