O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Zbigniew Hnatiuk

Podziel się miodem z dziećmi

Podczas zebrania pszczelarzy Stanisław Mrówka obdarowuje miodem podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej szkoły nr 6 w Kłodzku.Wśród kłodzkich pszczelarzy prowadzona jest od siedmiu lat zbiórka miodu nadzorowana przez zarząd Koła. Akcja ta spotyka się z uznaniem pszczelarzy i z serdeczną wdzięcznością dzieci. Ma ponadto pozytywny wydźwięk wśród miejscowej społeczności, bo ukazuje pszczelarzy nie tylko jako hodowców pszczół i sprzedających miód, ale ludzi wyczulonych na ubóstwo, zwłaszcza dzieci pokrzywdzonych przez los. Tylko w minionym roku pszczelarze podarowali dzieciom 57 słoików miodu, w ciągu zaś siedmiu lat – 337 różnej wielkości pojemników, czyli ponad 400 kg tego ulubionego przez dzieci specjału.

Wśród darczyńców wyróżniają się m.in. Stanisław Mrówka, Edward Szymczak, Adam Michorczyk, Jan Zieliński, Józef Sypień, Roman Koremba, Stanisław Janiczek, Ryszard Pietrzak, Mieczysław Bugaj, Bolesław Krawczyk, Bronisław Kulczyk, Józef Leszkiewicz, Wiesław Leśniewski, Monika Cebula, Czesław Pierzchawka, Ludwik Mazur, Józef Janik, Zbigniew Czuchnicki i wielu innych, którym dzieci są zawsze bardzo wdzięczne. Świadczą o tym przesyłane do zarządu laurki z podziękowaniami.

Miód trafiał do Rodzinnych Domów Dziecka, placówek Pogotowia Rodzinnego, podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, a także do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci Chorych w Piszkowicach i wrocławskiej Dziecięcej Kliniki Onkologicznej. Systematycznie też obdarowywane są dzieci niewidome i niedowidzące. Pszczelarze wspierali też, ale już w prywatnych kontaktach, pensjonariuszy kilku Domów Pomocy Społecznej. Miód przekazywany był na zebraniu pszczelarzy lub przez członków zarządu w dziecięcych siedliskach. Otrzymały go dzieci niewidome i niedowidzące podczas zabawy mikołajkowej. Miodem obdarowywano również dzieci podczas spotkań w szkołach i przedszkolu.

Apelujemy do kolegów pszczelarzy o podejmowanie tej cennej akcji i dzielenie się doświadczeniami na łamach naszego miesięcznika.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.