O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Krystyna Wyzner

Koło Pszczelarzy w Legionowie ma 60 lat

Legionowo położone jest na Mazowszu, 23 km na północ od Warszawy przy linii kolejowej w kierunku Gdańska. Utworzenie w XIX wieku linii kolejowej łączącej Modlin, Warszawę i Dęblin jako drogi strategicznej oraz oddanie do użytku w 1877 roku stacji kolejowej w miejscowości Jabłonna należącej do rodu Potockich, uznane jest za początek tworzenia się przyszłego Legionowa. W niewielkiej odległości od stacji kolejowej powstało letnisko Gucin, a nieco później koszary i Huta Szkła Jabłonna. Na początku XX wieku (1919 rok) powstały tam kadry niepodległego Wojska Polskiego, 1. i 2. Pułku Piechoty im. Legionów Polskich. Generał dywizji Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej – Bolesław Roja na cześć czynu legionowego nadał koszarom w Jabłonnie nazwę Legionowo. Do tradycji legionowych nawiązuje orzeł w koronie w herbie miasta.

Poczet Sztandarowy Koła pszczelarzy w Legionowie tuż przed uroczystymi obchodami 60-le cia Koła.Koło Pszczelarzy w Legionowie jest jedną z organizacji wchodzących w skład Mazowieckiego Związku Pszczelarzy. Powstało w 1954 roku. Nosiło wtedy nazwę Powiatowego Koła Pszczelarzy z siedzibą w Legionowie. Terenem działalności Koła jest miasto Legionowo oraz powiat legionowski. W pasiekach członków Koła pozyskiwany jest przede wszystkim miód, głównie wielokwiatowy, rzepakowy, akacjowy, spadziowy i nawłociowy. Poza miodem legionowscy pszczelarze odbierają z uli wosk, pyłek kwiatowy i propolis.

Ryszard Wolski, pszczelarz z Koła w Legionowie,  prowadzący pasiek ekologiczną, z nadaną przez Pol ski Związek Pszczelarzy Statuetką Pomnika ks. dr. Jana Dzierżona za wybitne zasługi dla pszczelarstwa.Pierwsze pisemne wzmianki o istnieniu bartnictwa na ziemiach późniejszego Legionowa zawarte są w „Spominkach Płockich II" z 1339 roku. W źródle tym zawarta jest informacja dotycząca przekazania przez bartników biskupstwu płockiemu czternastu dużych donic miodu. Podobnie jak w pozostałych regionach ziem polskich pszczelarzenie przeniesiono z lasów w pobliże domostw. Początkowo trzymano pszczoły w kłodach stojących, leżących, a następnie w ulach początkowo bezramkowych, później ramkowych. Zawsze jednak praca przy pszczołach wymagała wiedzy, czasu, cierpliwości i zamiłowania. Legionowscy pszczelarze, podobnie jak bartnicy 675 lat temu, troszczą się o pszczoły. Radością są dla nich zdrowe, silne rodziny i plastry pełne miodu.

Na terenie obecnego Legionowa i powiatu legionowskiego pasiecznictwa po I wojnie światowej właściwie nie było. Po odzyskaniu niepodległości odbudowywano pasieki prawie od podstaw. W okresie międzywojennym nastąpił rozwój pszczelarstwa. Pasieki prowadzili głównie nauczyciele, wojskowi i księża. Gospodarowano w ulach warszawskich zwykłych. Jednak w wielu pasiekach stały zasiedlane pszczołami kłody, a kószki miał prawie każdy pszczelarz. Druga wojna światowa zrujnowała okoliczne pasiecznictwo. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do odbudowy pasiek. Wielu pszczelarzy pozostało przy ulach warszawskich zwykłych. Inni wybrali warszawskie poszerzone albo ule Dadanta, a jeszcze inni – wielkopolskie.

Medal upamiętniający 60-le cie Koła Pszczelarzy w Legionowie.Pasieki obecnych legionowskich pszczelarzy liczą od kilku do kilkunastu rodzin pszczelich, głównie w ulach dwuściennych. Większość prowadzi pasieki stacjonarne. Kilku pszczelarzy wędruje z pszczołami na pożytki. Baza pożytkowa nie jest obecnie tak bogata jak w okresie międzywojennym, kiedy więcej było drzew miododajnych, większe połacie ziemi obsiewano gryką czy różnymi roślinami oleistymi. Więcej było łąk z bogatą roślinnością pożytkową. W 1963 roku utworzono Jezioro Zegrzyńskie i pod wodą znalazły się hektary ziemi, na której rosła wierzba iwa – drogocenny pożytek pyłkowy wczesną wiosną. „Wodna" inwestycja przyczyniła się do zubożenia bazy pożytkowej okolic Legionowa. Dodatkowo rolnicy przestali uprawiać grykę, seradelę, wykę, peluszkę czy gorczycę. Bogate w pożytki pszczele są obecnie tereny wojskowe oraz należące do Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie, a także teren wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów w Jadwisinie.

Pszczelarze z Koła w Legionowie uczestniczą w życiu miasta i powiatu. Współpracują z placówkami Legionowa jak: Miejski Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 7, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Legionowie, Jabłonnie i Chotomowie. Dbanie o poszerzanie wiedzy pszczelarzy na licznych szkoleniach ma odzwierciedlenie w codziennej pracy pasiecznej.

Uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia Koła Pszczelarzy w Legionowie było okazją do uhonorowania zasłużonych pszczelarzy odznaczeniami oraz przekazania sporej dawki wiedzy z zakresu apiterapii. Pszczelarze wysłuchali z wielkim zainteresowaniem wykładu na temat „Apiterapii we współczesnej medycynie. Pierzga i pszczeli pyłek kwiatowy najdoskonalszymi immunoregulatorami w organizmie" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych Arkadiusza K. Kaplińskiego. Znajomość wiedzy o szczególnie cennych właściwościach produktów pszczelich w diecie człowieka otwiera możliwości powstawania specjalizacji w gospodarce pasiecznej w zgodzie z prawami przyrody i człowieka, o czym wiedzą pszczelarze z Koła w Legionowie.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.