O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Przemysław Gierchatowski

Warto pomyśleć o uczestniczeniu w Konkursie PSZCZELARZ ROKU

Od trzech lat organizowany jest Konkurs PSZCZELARZ ROKU, o którym niewielu pszczelarzy słyszało. Moim zdaniem warto się nim zainteresować. Patronat medialny nad Konkursem objął miesięcznik „Pszczelarstwo". W tej chwili dobiega końca III edycja Konkursu PSZCZELARZ ROKU, ale przed nami jest otwarcie IV jego edycji. Jednak skupimy się na trzeciej edycji i ogólnych warunkach tego pszczelarskiego współzawodnictwa.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich współpracująca z polskimi związkami i stowarzyszeniami pszczelarzy. Honorowymi patronami jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rozstrzygnięcie konkursu III edycji nastąpi 23 marca 2017 roku podczas organizowanej we współpracy z Pracownią Pszczelnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Konferencji Naukowej poświęconej zagadnieniom pszczelarstwa.

Założeniem konkursu PSZCZELARZ ROKU jest popularyzacja polskiego pszczelarstwa i dobrej praktyki pszczelarskiej oraz promowanie polskiego miodu. Ponieważ do konkursu zapraszani są pszczelarze z różnych organizacji pszczelarskich, stworzona została szansa na integrację środowiska, wymianę doświadczeń i współpracę. Celem organizatorów jest upowszechnianie wiedzy na temat pszczelarstwa i znaczenia pszczół dla bioróżnorodności w przyrodzie oraz wpływu bioróżnorodności na pszczoły.

Ponieważ IV edycja Konkursu PSZCZELARZ ROKU nie została jeszcze otwarta i w związku z tym jego warunki i regulamin nie są ostatecznie ustalone, przedstawię wiedzę w tym zakresie z III edycji, mniemając, że zmiany dotyczyć będą głównie terminów. Konkurs adresowany jest do wszystkich pszczelarzy z całej Polski, bez względu na to, czy są to osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie. Kandydata zgłasza organizacja pszczelarska, przesyłając wypełnioną ankietę oraz próbki miodu.

Do Konkursu zgłaszany jest miód pszczeli spożywczy w czterech kategoriach: 1) miód pszczeli wielokwiatowy, 2) miód pszczeli odmianowy ze wskazaniem przez pszczelarza odmiany miodu, 3) miód spadziowy lub nektarowo-spadziowy, 4) miód sekcyjny. Każdy pszczelarz może figurować przy jednym produkcie w dwóch z czterech kategorii.

Nad oceną miodów czuwa Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów Konkursu, patronów honorowych, partnerów Konkursu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Przy ocenie miodu Kapituła Konkursu bierze pod uwagę: ocenę aparaturową parametrów fizyko-chemicznych miodu i ocenę organoleptyczną miodu – smak, zapach, konsystencja, barwa i sposób krystalizacji – oraz informacje zawarte w nadesłanych ankietach i materiałach. Ocena miodu przeprowadzona będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 października 2003 roku „W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu".

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Warto więc zastanowić się nad wzięciem udziału w Konkursie. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem i ankietą Konkursu: http://www.feeirow.pl/3_edycja_ogolnopolskiego_konkursu_pszczelarz_rok.html.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.