O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Spis artykułów zamieszczonych w „Pszczelarstwie" w 2017 roku

(liczby rzymskie oznaczają miesiące, liczby arabskie – strony)

NAUKA PRAKTYCE

Bieńkowska M., Panasiuk B. – Smartbees. Hodowla i ochrona europejskich pszczół miodnych. Postęp w jednym z największych europejskich, naukowych projektów badawczych związanych z pszczołami. Część I – II/2; Część II – IV/2.

Bieńkowska M., Panasiuk B., Uzunov A., Büchler R., Bienefeld K. – Smartbees. Hodowla i ochrona europejskich pszczół miodnych. Postęp w jednym z największych europejskich, naukowych projektów badawczych związanych z pszczołami. Część III– V/3.

Gajda A. – Aethina tumida nadal jest we Włoszech i co to może oznaczać dla Polski – VIII/6.

Isidorow W. – Ekstrakty roślinne kontra zgnilec złośliwy i rozpadnica (posocznica) pszczół miodnych – IV/4.

Jojczyk A., Zajdel B. – Makatka zbójnica (Anthidium manicatum) – XI/2.

Karwan D. – Biologia pszczoły miodnej, czyli od czego zależą nasze zbiory (część I) – III/8; (część II) – IV/7; (część III) – V/6; (część IV) – VII/6; (część V) – VIII/9; (część VI) – X/4; Porównanie trzech metod poddawania matek pszczelich – VI/8.

Mirecka-Chronowska A. – Co dziś możemy powiedzieć o rasach pszczół obecnych w Polsce i jak wybrać właściwą do swojej pasieki? Część II – I/2; Część III – II/4; Morfologia skrzydeł dla dociekliwych – XII/4.

Mirowski A. – Miód pszczeli jako źródło bioaktywnych związków fenolowych – II/7.

Mirowski A., Didkowska A., Jachnis A. – Mad honey – toksyczny miód – IX/2.

Pawlikowski M., Przybyszewski H., Stępień L. – Metody inżynierii mineralnej w walce z warrozą (3) – VII/2.

Romaniuk K. – Próby oceny ilości pobieranej wody przez rodzinę pszczelą – III/2.

Różycka W. – 54. Naukowa Konferencja Pszczelarska w Puławach (1) – X/2; (2) – XI/4.

CHOROBY – ZATRUCIA – SZKODNIKI

Arszułowicz A. – Styczeń – refleksyjnie – I/4; Po pierwsze, odkażanie – II/9; Zimowy osyp prawdę ci powie – III/3; Pierwszy przegląd rodzin oparty na wiedzy i weterynaryjnej staranności jest kluczem do sukcesu w całym sezonie – IV/9; Otwórz oczy – V/7; Długość życia pszczół nie jest równomiernie rozłożona w czasie – VI/12; Żeby coś zmienić, musimy to rozumieć – VII/10; Zmagania pszczelarzy z warrozą – VIII/11; Końcowe zabiegi w pasiece – X/7; Końcowe zabiegi w pasiece – XI/6; Słodkiego roku – XII/2.

Karwan D. – Varroa destructor – temat rzeka. Jak nie skazić środowiska ula? (I) – I/5; (II) – II/13.

Lipiński Z. – Pierwszy w Polsce przypadek stwierdzenia u pszczoły miodnej zmian chorobowych typowych dla tajemniczej bakterii Frischella perrara – II/14.

Pawłyk I. – Nasze własne CCD – III/6; Krótki wywiad – X/9.

Różycka W. – Konferencja Weterynaryjna w Kielcach – VII/12.

Topolska G., Grzęda U., Gajda A. – Kontynuacja badań zimowych strat rodzin pszczelich w ramach działalności COLOSS – V/11. ANKIETA COLOSS – badanie strat/przetrwania rodzin pszczelich zimą 2016/2017 – V/13.

POŻYTKI I ZAPYLANIE

Borański M., Kołtowski Z. – O zapylaniu kwiatów przez owady – analiza fizycznych cech kwiatów – III/14.

Denisow B., Strzałkowska-Abramek M. – Głowaczek olbrzymi – interesująca roślina do wzbogacania pożytków – II/16; Zanim zakwitną jabłonie, czyli o pożytku z drzew śliwowych – IV/16; Arystokracja wśród kwiatów, czyli o pożytku pyłkowym w kwiatach piwonii – VII/16.

Kołtowski Z. – Pszczoły pomnażają dochód rolnika. Wzrost dochodu plantatora z tytułu stacjonowania pasieki w pobliżu plantacji – I/9; W jaki sposób dbać o dobre zapylanie kwiatów – VIII/17.

Lipiński Z. – Przerażająca tajemnica pyłku nawłoci – I/7.

Pogorzelec M. – Rodzaj sadziec (Eupatorium L.) – I/II; Rodzaj sadziec – I/11; Rodzaj chaber (Centaurea) – gatunki rodzime – II/II; II/18; Chabry spotykane w naszych ogrodach –III/II; III/16; Lepiężnik – cenny pożytek wczesnowiosenny – IV/II; Mikołajek – roślina na piaszczyste nieużytki – V/II; Rośliny pastewne pożytkiem dla pszczół – VI/II; Lipa – królowa pełni pszczelarskiego lata – VII/II; Pożytki pełni lata – część 1 – VIII/II; Pożytki pełni lata – część 2 – IX/II; Pożytki pełni lata – część 3 – X/II; Pożytki pełni lata – część 4 – XI/II; Pożytki pełni lata – część 5 – XII/II; Czy kłosowce są dobrym pożytkiem dla naszych pszczół? Część 1 – IX/16; Część 2 – X/14; Trojeść nie tylko amerykańska – XI/16; Szanta zwyczajna – niezwyczajna – XII/10.

EKONOMIKA PSZCZELARSKA

Czajkowski M. – Praca nad nowymi pomysłami i zmianami w firmie (2) – I/21.

Jaroń J. – Determinizm ekonomiczny – I/16.

GOSPODARKA PASIECZNA

Biodynamiczny kalendarz pszczelarski 2017 – IV/15.

Barwa oznakowania matek pszczelich – I/2.

Herma T. – Jak otrzymać niezafałszowany woskiem propolis – II/22; Podawanie pyłku i wody bezpośrednio do ula – II/22.

Jaroń J. – Pszczelarskie przedszkole (24). Radek gospodaruje po skandynawsku – I/14; (25). Rosyjskie pomysły – II/21; (26). Przez 36 lat bez efektu – III/19; (27). Jak można zadbać o zdrowie? Czy malować ule, a jeśli tak, to czym? – IV/21; (28). Temat na słuchawki – V/21; (29). Na prośbę Czytelników – VI/23; (30). Na prośbę Czytelników – VII/21; (31). Niedobra dobra węza – VIII/20; (32). Radzimy sobie sami – IX/11; (33). Porażki i wsparcie – X/24; (34). Warto wiedzieć i przemyśleć – XI/22; (35). Czy o tym wiemy? – XII/16.

Karwan D. – Jak karmić pszczoły – IX/8; Jaki ul wybrać? Część I – XII/12.

Lubiński Z. – Styczeń – czas przemyśleń – I/12; Luty. W oczekiwaniu na pierwszy oblot, czas wziąć się do pracy – II/19; Marzec – trudny czas przedwiośnia – III/17; Kwiecień – okres wymiany pokoleń pszczół – IV/18; Maj – kwitnący i pachnący, niech będzie pogodny i radosny – V/19; Czerwiec – czas rozpocząć miodobranie – VI/21; Lipiec – pełnia lata, ale koniec roku pszczelarskiego – VII/19; Sierpień – rozpoczynamy nowy rok pszczelarski – VIII/19; Wrzesień – jeszcze lato, a już jesień – IX/5; Październik kończy aktywność i rozpoczyna długie wyczekiwanie wiosny – X/22; Listopad – pełnia jesieni, chwilami okresy cieplejsze, a czasem przedsmak zimy – XI/20; Grudzień – czas podsumowań – XII/15.

Pacek G. – Małe usprawnienie, wiele możliwości – VIII/22.

Szyszko P. – Ul Langstrotha – XII/13.

Z terenu

Gierchatowski P. – Warto pomyśleć o uczestniczeniu w konkursie PSZCZELARZ ROKU – II/8; Cenne inicjatywy i spotkania – IV/15; Pogotowie Rojowe – V/18.

Hnatiuk Z. – Powstrzymać zbójeckie praktyki w pszczelarstwie (pod dyskusję pszczelarzom – czytelnikom – V/23.

Karwan D. – Kto doprowadzi do zagłady ludzkości? – XI/7

Olech B. – Samodzielne pszczoły – IX/22.

Pawłyk I. – Z XXVI Biesiady u Bartnika (1) – XI/18; (2) – XII/21.

Piekut H. – Laury dla wspierających pszczelarstwo – II/15.

Pietraszko A. – Zaopatrywanie pszczół w wodę – IX/20.

Różycka W. – Święto Miodu – I/17; O miodzie wrzosowym i nie tylko – rozmowa z panem Stanisławem Migockim – VI/19; Jubileusz Polskiej Fundacji Apiterapii – VII/14; III edycja Konkursu Pszczelarz Roku – VIII/24; III Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim – IX/18; XXXV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Koszalinie – XII/19.

– XXIV Krakowskie Miodobranie 1-3 września 2017 roku, Plac Wolnica, Kraków – VIII/13.

Komunikaty

– III Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim – III/21.

– Konferencja Pszczelarska „Zatrucia pszczół" – III/21.

Doniesienia ze świata

Chachuła M. – Pszczelarstwo w Kazachstanie (1) – V/16; (2) – VI/17.

Paczesny K.J. – Zmora pszczelarzy nadzieją ochrony środowiska – VIII/23.

Pawłyk I. – Selekcja poprzez dobór naturalny (tłumaczenie z ukraińskiego) – IX/14.

Czytelnicy piszą

Do rozważenia

Paczesny K.J. – O Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających – nasz głos naszą szansą – X/10.

Warte zastanowienia

Szeliga P., Leleń M. – Pasieczny minimalizm. Czy to jest możliwe? – X/21.

Moim zdaniem

Paczesny K. J. – Polemika z treścią artykułu „Powstrzymać zbójeckie praktyki w pszczelarstwie (pod dyskusję pszczelarzom-czytelnikom) – VII/23.

Pawłyk I. – Do artykułu pana Zbigniewa Hnatiuka „Powstrzymać zbójeckie praktyki w pszczelarstwie" – VII/22.

Zawilak M., Zawilak K. – Aktywność Słońca, temperatura lokalna i nektarowanie roślin – XI/13.

Ule, sprzęt, urządzenia

Pietrucha S. – Moja transportówka do odkładów – XI/15.

Z księgarskiej półki

Czajkowski M. – „Ojciec Grzegorz Mendel – pszczelarz nieznany" – III/13; Genialna lekcja przyrody – VIII/23.

Tokarska W. – „Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem" – XI/27.

Z historii pszczelarstwa

Gnerowicz J. – Śladami profesora Teofila Ciesielskiego – po raz drugi – I/19; Śladami profesora Teofila Ciesielskiego – po raz trzeci – II/23.

Gil E. – Ksiądz Stanisław Mazak w mojej pasji – X/19.

Paragrafy

Lasocki M. – Pszczoły i prawo (ciąg dalszy) – II/7; III/22; VI/22; IX/23; Rolnicza sprzedaż detaliczna – VI/4.

Paczesny K.J. – Pszczelarstwo a wspólna polityka rolna UE po roku 2020. Głos środowiska pszczelarskiego jako szansa poprawy dochodowości pasiek i ochrony pogłowia pszczół w Europie – V/2; O wyłączeniu pszczół spod egzekucji komorniczej. Gratulacje i podziękowania – VI/6.

Tecław Ł. – „Linia obrony" prowadzącego pasiekę w postępowaniu cywilnym o jej usunięcie – X/12.

Z doświadczeń hodowcy

Majak J.M. – Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część I – III/11; Część II – IV/13; Część III – VI/15; Część IV – VII/8; Część V – VIII/15; Część VI – IX/3; Część VII – X/16; Część VIII – XI/10; Część IX – XII/10.

Pożegnania

Madras-Krajewska B. – Pan profesor dr hab. Zygmunt Jasiński „Bisiek" – wspomnienie – VIII/2.

Jaworski K. – Wspomnienie o Koledze – VIII/5.

Fliszkiewicz M. – Wspomnienie – VI/2.

Lubiński Z. – Pożegnanie Kolegi – VI/3.

Wróblewska A. – Profesor dr hab. Zofia Warakomska (1924-2017) – wspomnienie – XII/3.

Wspomnienie

Szyszko P. – Lorenzo Langstroth – XII/7.

Z myślą o sobie

Judka K. – „Tarka", czyli śliwa tarnina (Prunus spinosa L.) – I/23; Prawoślaz czy malwa (1) – II/25; Prawoślaz czy malwa (2) – III/22; Leszczynowe mleko, kotki i balsam (1) – IV/23; Leszczynowe mleko, kotki i balsam (2) – V/23;Piwonia – peonia – VII/24; Trędownik – IX/24; Głowacz, rzep, łopuch – X/27; Dziewanna, czyli „królewska świeca" lub „złota pochodnia" – XI/25; Jemioła nie tylko dla zakochanych – XII/24.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.