O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Dr hab. Zbigniew Kołtowski prof. nadzw. Instytutu Ogrodnictwa

Książka Marka Pogorzelca „Rośliny miododajne"

Marek Pogorzelec "Rośliny miododajne"W ofercie wydawniczej Sądeckiego Bartnika jest książka o pożytkach pszczelich zatytułowana „Rośliny miododajne" autorstwa Marka Pogorzelca. Dla większości Czytelników „Pszczelarstwa" nazwisko Autora książki jest dobrze znane, choćby z cyklu prezentacji roślin miododajnych na drugiej stronie okładki każdego numeru czasopisma. Teraz przyszedł czas na wydawnictwo zwarte. Książka „Rośliny miododajne" jest zbiorem najważniejszych informacji o roślinach pożytkowych dla pszczół, przedstawionych w bardzo szerokim kontekście.

Autor rozpoczął swoje dzieło od przedstawienia roli i znaczenia pożytków pszczelich dla tych fascynujących owadów. Zaprezentował rodzaje pożytków w zależności od źródła ich pochodzenia opisując te elementy środowiska, na których owady mogą znaleźć dla siebie pożywienie. Trzeba zaznaczyć, że prezentowane spojrzenie na otaczającą nas przyrodę, to spojrzenie pszczelarza praktyka, a każdy element opisu zwraca uwagę na potencjalne możliwości wykorzystania bogactw natury przez pszczoły.

Autor prezentuje fenologię pożytków pszczelich, czyli charakteryzuje kolejne okresy sezonu pasiecznego pod kątem gatunków roślin zakwitających w układzie chronologicznym, od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Nie muszę chyba dodawać, że dla rodzin pszczelich fakt równomiernego rozmieszczenia pożytków w czasie jest niezmiernie istotny, decydujący czasami nawet o ich przetrwaniu, szczególnie w warunkach pasieki stacjonarnej.

Następna część książki to opis poszczególnych gatunków roślin miododajnych, z podziałem na formy użytkowe – od jednorocznych, poprzez dwuletnie, byliny, krzewinki, krzewy, pnącza, po drzewa. W każdej z tych form użytkowania Autor pogrupował gatunki należące do tej samej rodziny, co ułatwi Czytelnikowi odnalezienie konkretnego gatunku. W opisie prezentowanych gatunków możemy znaleźć informacje o ich pochodzeniu i morfologii, rodzaju i obfitości dostarczanego pszczołom pożytku, ale także występowaniu oraz sposobie wykorzystania. Dla niektórych gatunków znajdziemy też informacje o ich zastosowaniu w ziołolecznictwie.

W końcowej części książki Autor wyjaśnia Czytelnikom mniej zaznajomionym z tematyką znaczenie użytych w tekście pojęć i terminów. Nie zabrakło też indeksu polskich i łacińskich nazw gatunków, w którym znajdziemy odwołanie do strony z opisem tego gatunku. Ostatnim elementem książki jest zestawienie ważniejszych źródeł bibliograficznych wykorzystanych przy tworzeniu książki.

Uważam, że książka Marka Pogorzelca pt. „Rośliny miododajne", jest bardzo wartościową pozycją literatury dla wszystkich pszczelarzy mających na uwadze dobro swoich pszczół. Zasobność bazy pożytkowej determinuje bowiem jakość życia naszych pszczół oraz efektywność i opłacalność pracy pszczelarza. Autor w omawianej książce zebrał w sposób profesjonalny najważniejsze informacje dotyczące pożytków pszczelich. Zaprezentował niemalże wszystkie rośliny miododajne ze strefy klimatycznej Polski i wzbogacił ten zestaw o niektóre bardzo atrakcyjne dla pszczół gatunki, których na co dzień nie spotkamy w naszym środowisku. Należy dodać, że przekazana Czytelnikowi wiedza nie jest wiedzą czysto teoretyczną, ponieważ Autor jako niebywały pasjonat roślin miododajnych sam uprawia większość z nich w swoim ogrodzie. Zachęcam więc do zapoznania się z tą bardzo wartościową pozycją literatury fachowej i rozpoczęcia przygody z roślinami miododajnymi wokół nas.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.