O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

 

Marek Pogorzelec

Rośliny z kategorii „posadź – zapomnij"

Szukając idealnej rośliny do wzbogacania pożytków pszczelich w okolicy pasieki, chcielibyśmy, żeby ją posadzić i mieć pewność, że poradzi sobie przez wiele lat bez naszej pomocy. Jednocześnie powinno się myśleć o tym, żeby nie była to roślina uciążliwa dla otoczenia – nie rozsiewała się w dużej odległości od naszej uprawy, a w razie potrzeby dało się ją wyeliminować z miejsca nasadzenia bez angażowania ogromnych sił i środków.

Oczywiście nawet takim siłaczom, jak przedstawione w artykule byliny, trzeba pomóc na starcie. Ważne też, żeby rosły w sprzyjających dla siebie warunkach. Wszystkie przedstawione rośliny (poza rożnikiem) nie lubią stanowisk wilgotnych. Stulisz, mikołajek i prawoślaz mogą rosnąć na glebach ubogich i suchych, gdyż dzięki palowemu systemowi korzeniowemu są w stanie zdobyć dla siebie życiodajną wodę. Lebiodka pospolita wyróżnia się spośród tych roślin stosunkowo niewielkimi rozmiarami, ale jest silnym „zawodnikiem". Kępy tej rośliny rozrastają się na boki i potrafią zdobyć potrzebną przestrzeń życiową. Wszystkie omówione rośliny, poza prawoślazem, mają bardzo dużą wydajność miodową. Prawoślaz świetnie potrafi koegzystować w środowisku, mimo dużych rozmiarów pozwala żyć obok innym roślinom. Nektar stulisza i lebiodki wchodzi w skład miodu wybieranego w lipcu. Nie oznacza to, że pozostałe rośliny są mniej ważne. Wypełniają one przerwę w pożytkach, dają pszczołom urozmaicony pokarm potrzebny do dobrego przygotowania do zimy.

 

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.