O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Wspomnienie

Henryk JarmużZe smutkiem informujemy, że nasz kolega – pszczelarz Henryk Jarmuż odszedł 24 maja 2018 roku. Miał 86 lat.

Kolega Henryk był od 1971 roku członkiem Koła Pszczelarzy w Żninie. Uczestniczył aktywnie w pracach Koła. Przez 43 lata nieprzerwanie pełnił funkcję skarbnika Koła, pracę społeczną wykonywał bardzo dokładnie i rzetelnie, z wielkim zaangażowaniem. Henryk Jarmuż poza zbieraniem i rozliczaniem składek członkowskich angażował się do innych prac społecznych na rzecz społeczności pszczelarskiej zrzeszonej w naszym Kole. Był współorganizatorem corocznych wyjazdów pszczelarzy na Wojewódzki Dzień Pszczelarza i ogólnopolskie Dni Pszczelarzy. Aktywnie udzielał się w propagowaniu postępu w dziedzinie hodowli pszczół i pracy pasiecznej. Będąc doświadczonym pszczelarzem wielokrotnie prowadził pogadanki i szkolenia dla mniej doświadczonych pszczelarzy. Prowadząc wzorowo 70-pniową pasiekę w Dochanowie koło Żnina, wielokrotnie gościł w niej pszczelarzy ze żnińskiego Koła oraz z innych kół. Podczas spotkań przekazywał wiedzę pszczelarską oraz prezentował własne udoskonalenia ułatwiające pszczelarzom pracę w pasiece.

W kręgach pszczelarskich zmarły Kolega uważany był za krzewiciela postępu technicznego, był „złotą rączką" do wykonywania urządzeń ułatwiających pracę w pasiece. Wykazywał duże zaangażowanie przy organizowanych imprezach pszczelarskich. Był czynnym współorganizatorem Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, który odbył się w 1998 roku w Żninie. Uczestniczył w tworzeniu wystawy o tematyce pszczelarskiej w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie w 2003 roku.

Nie sposób wymienić wszystkich zasług naszego Kolegi. Jego działalność pszczelarska została zauważona przez władze związkowe i w 1998 roku został odznaczony Srebrną Odznaką PZP, a w 2002 roku – Złotą Odznaką PZP, w 2006 roku za całokształt pracy pszczelarskiej, jako fachowca i społecznika, PZP odznaczyło Go Medalem imienia ks. Jana Dzierżona. Na wniosek żnińskiego Koła Pszczelarzy Kolega Henryk otrzymał tytuł Honorowego Członka Związku nadany przez Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy.

Kolega Henryk zostawił swoje ukochane pszczoły w pełni sezonu pasiecznego i stawił się do pracy w bożej pasiece. Widocznie w niebie też potrzebują fachowców. Zostanie w naszej pamięci jako niezapomniany i przykładny pszczelarz, całkowicie oddany pszczelarskiej pasji!

Henryku będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Koleżanki i koledzy z Koła Pszczelarzy w Żninie wraz z prezesem Stanisławem Prusem

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.