O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

dr hab. Anna Wróblewska
profesor emerytowany Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

„ATLAS ROŚLIN MIODODAJNYCH"

Marek Pogorzelec - Atlas roślin miododajnych

autor – Marek Pogorzelec,
Wydawnictwo Dragon,
Bielsko-Biała, 2019,
448 stron, ponad 600 barwnych fotografii, oprawa twarda, lakierowana, format 29,0 x 21,0 cm;
ISBN 978-83-8172-099-1 (Dragon), 978-83-8172-098-4 (KMK)

Publikacja „Atlas roślin miododajnych" powstała na bazie wieloletniej praktyki pszczelarskiej oraz badań i obserwacji własnych Autora prowadzonych w prywatnej kolekcji roślin miododajnych, a także na innych gatunkach roślin zarówno uprawnych jak też występujących w siedliskach naturalnych i półnaturalnych. Znajomość roślin pożytkowych pszczoły miodnej i ich odpowiedni dobór na pasieczysko, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie rodzin pszczelich, a w następstwie właściwą produkcję towarową pasiek.

W atlasie zawartych jest około 350 gatunków roślin, głównie rodzimych, obejmujących drzewa, krzewy i rośliny zielne, które wytwarzają nektar i pyłek kwiatowy, w związku z czym stanowią bazę pożytkową dla pszczół miodnych i innych owadów zapylających.

We wstępnej części książki Autor wprowadza czytelnika w problematykę pożytków pszczelich i potrzebę ich wzbogacania. Zamieszcza opisy cech morfologicznych organów roślinnych: łodyg, liści, kwiatów, kwiatostanów i owoców, prezentując równocześnie ich barwne ryciny i fotografie, które ułatwiają czytelnikowi szczegółowe zrozumienie treści opisu. Autor zastosował także symbole graficzne, które wskazują gatunki dostarczające pożytku nektarowego, pyłkowego, gatunki lecznicze i jadalne oraz ich wymagania dotyczące nasłonecznienia, warunków podłoża i mrozoodporności. Wskazał także taksony inwazyjne obcego pochodzenia.

Główna część publikacji zawiera charakterystykę poszczególnych gatunków roślin, gdzie Autor podaje ich nazwy polskie i łacińskie, a także synonimy. Informuje o formie życiowej, przynależności do rodziny botanicznej i pochodzeniu geograficznym. W dalszej części opisu czytelnik zapoznaje się z cechami morfologicznymi gatunku, sposobami jego uprawy i rozmnażania oraz z walorami użytkowymi roślin, dzięki którym mogą one znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. W końcowej części charakterystyki Autor podaje termin kwitnienia i walory pszczelarskie poszczególnych gatunków uwzględniając wydajność miodową, a dla niektórych gatunków także ich wydajność pyłkową. Zwraca uwagę na taksony, które dostarczają większych ilości nektaru, a w konsekwencji mogą stanowić źródło pozyskiwania miodów odmianowych. Podaje cechy charakterystyczne tych miodów.

Publikacja zawiera ponad 600 barwnych, znakomitej jakości fotografii wykonanych przez Autora bezpośrednio w terenie, liczne z nich – przy zastosowaniu specjalistycznej techniki, jaką jest makrofotografia. Dokumentacja fotograficzna ilustruje fragmenty roślin, ich kwiatostany i kwiaty w pełni kwitnienia oraz odwiedzające je owady pszczołowate, głównie pszczoły miodne, które korzystają z pożytku nektarowego lub pyłkowego. Wskazane przez Autora terminy kwitnienia poszczególnych gatunków informują równocześnie o okresie wytwarzania surowca nektarowego i pyłkowego, co można wykorzystać przy planowaniu taśmy pokarmowej pszczół w sezonie wegetacyjnym. Liczne gatunki pożytkowe to rośliny uprawiane w ogrodach przydomowych oraz w parkach i innych nasadzeniach miejskich, a także dostarczające pożytku w zbiorowiskach naturalnych, głównie łąkowych, polnych i leśnych. Końcowa część opracowania zawiera alfabetyczny wykaz gatunków roślin w języku polskim i łacińskim.

„Atlas roślin miododajnych" autorstwa Marka Pogorzelca stanowi kompendium wiedzy na temat roślin pokarmowych pszczoły miodnej. Publikacja dostarcza cennych informacji na temat wartości pszczelarskiej niemal 350 gatunków rodzimych roślin występujących we florze Polski. Na szczególne podkreślenie zasługuje bogata znakomitej jakości, dokumentacja fotograficzna, która umożliwia czytelnikowi identyfikację gatunku rośliny i pozyskanie informacji o jego walorach pożytkowych.

Książka stanowi cenną bazę wiedzy dla pszczelarzy zainteresowanych doborem roślin nektaro- i pyłkodajnych w pasiekach zawodowych i amatorskich. Zawarte w niej informacje mogą być także wykorzystane zarówno przez badaczy, którzy zajmują się oceną wartości pszczelarskiej roślin, jak też przez studentów i uczniów szkół rolniczych i ogrodniczych oraz amatorów pszczelarstwa.

Atlas został wydany z dwiema różnymi okładkami, jedną z nich firmuje Klub Miłośników Książki z Tych, drugą – Wydawnictwo Dragon. Książkę można kupić w sieci EMPIK, w księgarni internetowej PWN, w licznych sklepach internetowych, jak również u autora. Cena kształtuje się od 75 zł do 116 zł; do ceny książki doliczane są koszty wysyłki.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.