O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Miód starszy niż pismo

Około sześć tysięcy lat temu gdzieś na stepach południowo-wschodniej Europy żyli ludzie posługujący się językiem praindoeuropejskim. Pismo jeszcze nie istniało, lecz o języku Praindoeuropejczyków potrafimy się czegoś dowiedzieć dzięki temu, że był on przodkiem kilkuset języków używanych współcześnie.

Rodzina indoeuropejska, jak ją nazywamy, obejmuje języki słowiańskie, bałtyjskie, germańskie, romańskie (wywodzące się z łaciny), celtyckie, grekę, albański i ormiański, a także wielką grupę języków indoirańskich w południowo-zachodniej Azji oraz na subkontynencie indyjskim. Zalicza się do niej ponadto wiele języków wymarłych, lecz utrwalonych w formie pisanej.

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

decyzją Zarządu Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, wydawcy „Pszczelarstwa”, powierzono mi stanowisko redaktor naczelnej pisma.

Miesięcznik „Pszczelarstwo” jest nie tylko najlepszym czasopismem branżowym w Polsce i zarazem pismem o najdłuższej tradycji, nieprzerwanie ukazującym się od 1950 roku, ale też jedynym czasopismem branżowym, nad którego poziomem merytorycznym czuwa Rada Programowa.

Ta świadomość jest dla mnie zarówno wyzwaniem, jak i zobowiązaniem. Wyzwaniem, by sprostać oczekiwaniom Czytelników i Wydawcy, zobowiązaniem – by utrzymać pozycję pisma na rynku oraz pozyskać nowych odbiorców. Jest to jednak przede wszystkim zobowiązanie do popularyzowania rzetelnej, sprawdzonej wiedzy z zakresu pszczelarstwa, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym, adekwatnie do potrzeb Czytelników i ich oczekiwań. Te cele wymagają z jednej strony szacunku dla dotychczasowej formuły pisma, z drugiej – odpowiedzi na wyzwania współczesnego czytelnictwa.

Chciałabym, żeby „Pszczelarstwo” było pismem pod każdym względem profesjonalnym: reagującym na problemy pszczelarzy, odpowiadającym na ważne pytania, podejmującym potrzebne środowisku inicjatywy oraz starannie redagowanym i wydawanym. Uważam, że właśnie w ten sposób wyraża się szacunek dla Czytelników. Dołożę wszelkich starań, by każdy kolejny numer pisma był tego potwierdzeniem.

Mam nadzieję tworzyć je przy Państwa udziale. Z tego powodu ważna jest dla mnie zarówno współpraca z wybitnymi specjalistami z branży, jak i pszczelarzami-praktykami, czyli najwierniejszymi Czytelnikami; ważne są Państwa sugestie, propozycje tematów... Obiecuję, że wszystkie wezmę pod uwagę, tak aby miesięcznik odpowiadał naszym wspólnym potrzebom.

Z takim przekonaniem oddaję w Państwa ręce grudniowy numer „Pszczelarstwa”. Przy tej okazji, również w imieniu Rady Programowej pisma oraz zespołu redakcyjnego, chciałabym złożyć wszystkim Czytelnikom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia – niech ten czas upłynie nam wszystkim w zdrowiu, pokoju i radości.

Podziękowanie dla Krystyny Wyzner

Stulecie Śląskiego Związku Pszczelarzy

Początki działalności struktur pszczelarskich na Śląsku są dziełem dwóch postaci – ks. Leopolda Jędrzejczyka i Emanuela Biskupka. Dzięki inicjatywom podjętym przez Sekcję Historyczną Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach zachowana zostanie pamięć o ich dokonaniach i zaangażowaniu w rozwój pszczelarstwa na Śląsku.

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach ma sto lat. Z tej okazji uczczono pamięć ks. Leopolda Jędrzejczyka. Piątego września 2020 roku w ścianę klasztoru sióstr(...)

Czytaj więcej...

Profesor Bogdan Kędzia – pionier mikrobiologii leków roślinnych, miłośnik apiterapii

Wiedzę miał rozległą. Ale – jak na prawdziwego naukowca przystało – ciągle głodny nowych odkryć, każdego dnia ją pogłębiał i tak samo chętnie się nią dzielił.

Nauka była prawdziwą pasją Bogdana Kędzi, profesora nadzwyczajnego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych, autora ponad 700 publikacji, w tym prac eksperymentalnych i przeglądowych, popularno-naukowych, patentów, komunikatów zjazdowych…

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.