O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Mgr inż. KRZYSZTOF WASILKOWSKI

W Rabianach

W Rabianach (gm. Korytnica, woj. mazowieckie) grupa mieszkańców wraz z jednostką OSP Rabiany realizowała w ostatnich miesiącach projekt pt. „Aktywnie i w zgodzie z naturą”. Dzięki niemu dzieci i dorośli mogli zdobyć wiedzę oraz wrażliwość ekologiczną dotyczącą ochrony środowiska, w szczególności ochrony owadów zapylających.

Dla pszczół jest coraz mniej miejsca, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm. Pszczoły to nie tylko miód. Prawie 80 procent roślin w Polsce zapylana jest przez owady. Gdyby nie pszczoły, rośliny te nie mogłyby się rozmnażać. Wśród 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90% żywności na świecie, aż 71 zapylanych jest przez pszczoły. Bez pszczół nasz świat byłby ubogi, smutny, pozbawiony kolorów i smaków. Nasza społeczność w Rabianach dostrzega stopniowy zanik w przyrodzie obecności owadów zapylających, co przekłada się na mniejsze plony owoców, warzyw czy upraw polnych.

Koordynatorem projektu „Aktywnie i w zgodzie z naturą” jest autor tekstu, który teraz Państwo czytacie. „Dofinansowanie na ten ekologiczny projekt zdobyliśmy z 3 grantów (FIO Mazowsze Lokalnie, Fundacja Santander oraz Fundacja Tesco), dodatkowo dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego mogliśmy rozszerzyć nasz projekt o doposażenie naszego terenu przy świetlicy o nowe urządzenia placu zabaw i siłowni plenerowej. Cieszę się, że udało się pozyskać środki na ten cel. Naszą akcję wsparło Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Urząd Gminy Korytnica i Urząd Gminy Łochów. Każdy z odbiorców projektu wykonał ważny edukacyjny krok, ponieważ ratując pszczoły, ratujemy ludzkość”.

W ramach projektu wykonano następujące działania: zakupiono, posadzono rośliny i drzewa miododajne w kilku miejscowościach, doposażono teren przy wiejskiej altanie w nowy plac zabaw i siłownię plenerową, sporządzono wspólnie z „Terenowym Kołem Pszczelarzy w Łochowie” oraz Ministerstwem Środowiska broszurę informacyjną wraz z jej kolportażem dla mieszkańców gminy Korytnica i gminy Łochów (zawierała informację o zakazie stosowania niebezpiecznych oprysków dla owadów zapylających), na piknikach rodzinnych przeprowadzano akcje ekologiczne, konkursy, pogadanki i testy wiedzy o owadach zapylających (nagrodami w konkursach były m.in. rośliny i nasiona roślin miododajnych), przeprowadzono pogadanki dla uczniów w Szkole Podstawowej w Sewerynowie na temat ochrony środowiska i ochrony owadów, wybudowano domki dla owadów zapylających.

Kto może na tej akcji zyskać? Przede wszystkim pszczoły i inne owady zapylające, w dalszej kolejności – polska przyroda i my – Polacy.

fot. K. Wasilkowski

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.