O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Marek Pogorzelec

Krzewy z rodziny bobowatych

Rośliny z rodziny bobowatych mają zdolność symbiozy z bakteriami brodawkowymi, które rozwijają się na korzeniach tych roślin, tworząc charakterystyczne koraliki – brodawki korzeniowe. Bakterie te potrafią związać azot z powietrza znajdującego się w podłożu, dostarczając go roślinie w postaci przyswajalnej. Dzięki temu przedstawiciele rodziny bobowatych mogą rosnąć na glebie piaszczystej, ubogiej w składniki mineralne.

Mają one specyficzną budowę kwiatu, który przypomina motyla, stąd dawna nazwa rodziny – motylkowate.

Rodzina ta jest bardzo liczna i ma swoich przedstawicieli na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. We florze Polski występują liczne gatunki rodzime. Są to głównie rośliny zielne, krzewy natomiast są rzadkością, drzew brak. Przedstawione tutaj krzewy są gatunkami obcymi – amorfa pochodzi z Ameryki Północnej, karagana z Syberii, a moszenki z Południowej Europy.

Wydajność miodowa tych roślin sięga 70-80 kg/ha. Nie jest to tak dobry wynik, jak omawianej w ubiegłym miesiącu irgi, ale pszczoły bardzo chętnie odwiedzają kwiaty tych roślin. Amorfa i karagana kwitną dość krótko, ale bardzo intensywnie; kwitnienie moszenki jest natomiast rozłożone w czasie – torebki z dojrzewającymi nasionami sąsiadują z rozkwitającymi pąkami. Obok małych wymagań co do gleby, krzewy te wyróżniają się sporymi walorami ozdobnymi, niestety niespecjalnie nadają się na żywopłoty z powodu zbyt luźnego pokroju.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.