O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Adam Wilczyński

Stulecie Śląskiego Związku Pszczelarzy

Początki działalności struktur pszczelarskich na Śląsku są dziełem dwóch postaci – ks. Leopolda Jędrzejczyka i Emanuela Biskupka. Dzięki inicjatywom podjętym przez Sekcję Historyczną Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach zachowana zostanie pamięć o ich dokonaniach i zaangażowaniu w rozwój pszczelarstwa na Śląsku.

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach ma sto lat. Z tej okazji uczczono pamięć ks. Leopolda Jędrzejczyka. Piątego września 2020 roku w ścianę klasztoru sióstr boromeuszek w Świerklańcu wmurowano epitafium dla kapłana. Mieszkańcy Śląska pamiętają jego zasługi dla regionu. To właśnie z inicjatywy ks. Jędrzejczyka w 1920 roku odbył się Pierwszy Walny Zjazd Pszczelarzy Śląskich przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu, który dał początek wojewódzkiemu, a potem – Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach. Za ofiarną działalność społeczną na rzecz Polaków i ojczyzny, decyzją władz niemieckich, kapłan przeniesiony został w 1921 roku z parafii w Boguszycach do Lubomi. Podczas drugiej wojny światowej wysiedlono go natomiast do Generalnej Guberni. Na Śląsk powrócił po 1945 roku. Ksiądz Leopold Jędrzejczyk służył nie tylko Bogu i ludziom. Nawet w okresie prześladowań nie rozstawał się z pszczołami. „Zapraszał, nas, ówczesnych ministrantów, do pasieki w ogrodzie klasztornym w Świerklańcu i tam uczył pszczelarstwa, a jak trzeba było leczył miodem” – wspomina były ministrant, Stanisław Moczulski.

Ciągle świeża na Śląsku jest pamięć o Emanuelu Biskupku – pierwszym prezesie Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich. Podobnie jak ks. Jędrzejczyk, był wielkim patriotą i działaczem społecznym i wraz z nim ofiarnie tworzył struktury pszczelarstwa w gorącym politycznie okresie plebiscytu i powstań śląskich. W 2012 roku, z okazji 140 rocznicy urodzin działacza, przy kościele w Starych Tarnowicach wmurowane zostało epitafium dla Emanuela Biskupka, a od 2017 roku jego nazwisko nosi jedna z ulic w Tarnowskich Górach. „My, pszczelarze śląscy czujemy się kontynuatorami jego myśli i dzieła”, mówi Adam Wilczyński, przewodniczący Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Decyzją Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach tytułem „Prezesa stulecia” za zasługi dla śląskiego pszczelarstwa został uhonorowany Zbigniew Binko, który podczas wieloletniego pełnienia tej funkcji patronował wielu ważnym dla naszej pszczelarskiej społeczności wydarzeniom.

 

Adam Wilczyński – absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z zamiłowania pszczelarz z ponad 30-letnim stażem, społecznik, historyk pszczelarstwa – przewodniczący Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, popularyzator pszczelarstwa w województwie śląskim.

 

fot. A. Wilczyński

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.