O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

decyzją Zarządu Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, wydawcy „Pszczelarstwa”, powierzono mi stanowisko redaktor naczelnej pisma.

Miesięcznik „Pszczelarstwo” jest nie tylko najlepszym czasopismem branżowym w Polsce i zarazem pismem o najdłuższej tradycji, nieprzerwanie ukazującym się od 1950 roku, ale też jedynym czasopismem branżowym, nad którego poziomem merytorycznym czuwa Rada Programowa.

Ta świadomość jest dla mnie zarówno wyzwaniem, jak i zobowiązaniem. Wyzwaniem, by sprostać oczekiwaniom Czytelników i Wydawcy, zobowiązaniem – by utrzymać pozycję pisma na rynku oraz pozyskać nowych odbiorców. Jest to jednak przede wszystkim zobowiązanie do popularyzowania rzetelnej, sprawdzonej wiedzy z zakresu pszczelarstwa, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym, adekwatnie do potrzeb Czytelników i ich oczekiwań. Te cele wymagają z jednej strony szacunku dla dotychczasowej formuły pisma, z drugiej – odpowiedzi na wyzwania współczesnego czytelnictwa.

Chciałabym, żeby „Pszczelarstwo” było pismem pod każdym względem profesjonalnym: reagującym na problemy pszczelarzy, odpowiadającym na ważne pytania, podejmującym potrzebne środowisku inicjatywy oraz starannie redagowanym i wydawanym. Uważam, że właśnie w ten sposób wyraża się szacunek dla Czytelników. Dołożę wszelkich starań, by każdy kolejny numer pisma był tego potwierdzeniem.

Mam nadzieję tworzyć je przy Państwa udziale. Z tego powodu ważna jest dla mnie zarówno współpraca z wybitnymi specjalistami z branży, jak i pszczelarzami-praktykami, czyli najwierniejszymi Czytelnikami; ważne są Państwa sugestie, propozycje tematów... Obiecuję, że wszystkie wezmę pod uwagę, tak aby miesięcznik odpowiadał naszym wspólnym potrzebom.

Z takim przekonaniem oddaję w Państwa ręce grudniowy numer „Pszczelarstwa”. Przy tej okazji, również w imieniu Rady Programowej pisma oraz zespołu redakcyjnego, chciałabym złożyć wszystkim Czytelnikom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia – niech ten czas upłynie nam wszystkim w zdrowiu, pokoju i radości.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.