O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Informacje dla autorów „Pszczelarstwa”

Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Nie zwraca materiałów niezamówionych.

Autorzy, przesyłając tekst do publikacji w „Pszczelarstwie” wyrażają zgodę na jego redakcję, skróty, zmianę tytułu, zgodnie z wymaganiami czasopisma. Objętość nadesłanego tekstu (koniecznie w formacie docx.) nie może przekraczać 10 tys. znaków (ze spacjami). Nie dotyczy to tekstów zamawianych przez redakcję (uzgodnienia indywidualne). Tabele, wykresy, rysunki i zdjęcia powinny być przesłane w oddzielnych plikach, w formie edytowalnej, podpisane. Informacje zamieszczone w tabelach, wykresach, rysunkach, pochodzących z tekstów obcojęzycznych powinny być przetłumaczone na język polski. Każdy materiał ikonograficzny powinien być opatrzony informacją o źródle, z jakiego pochodzi. Fotografie do publikacji powinny mieć format JPG i rozdzielczość minimum 300 dpi. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów ikonograficznych. Nie zamieszczamy spisu literatury. Niezbędne cytowania proszę zamieszczać w tekście wg wzoru  [ Kowalski J., 2020] lub [ Kowalski J. i in., 2020]

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.