O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Warunki zakupu i  prenumeraty PSZCZELARSTWA w roku 2021

Cena jednego egzemplarza miesięcznika będzie wynosiła 10 zł.

„PSZCZELARSTWO" można kupić:

W prenumeracie w urzędzie pocztowym:

 • W ciągu roku przedpłata na prenumeratę przyjmowana jest we wszystkich urzędach pocztowych w Polsce w miesiącach: lutym, maju, sierpniu i w listopadzie.
 • Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów, we wszystkich urzędach pocztowych, przez listonoszy oraz przez Internet (http://prenumerata.poczta-polska.pl), odbywa się w całym kraju w terminach:
  • do 25 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  • do 25 lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  • do 25 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  • do 25 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
 • Przyjmowanie przedpłat przez listonoszy i urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora odpowiednio:
  • do 30 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  • do końca lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  • do 31 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  • do 31 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.

Cena prenumeraty: rocznej – 120 zł, półrocznej – 60 zł, kwartalnej – 30 zł.

 

W redakcji:

Czasopismo można zamówić w dowolnym terminie. Zamówienia wysyłane są Pocztą Polską.

 • Do ceny egzemplarza (10 zł) doliczany jest koszt  wysyłki –  4 zł (przy wysyłce do  1 do 9 egzemplarzy w jednej kopercie) lub 6,60 zł (przy wysyłce od 10 do 17 egzemplarzy w jednej kopercie).
   

Cena prenumeraty z kosztami wysyłki:

rocznej – 168 zł, półrocznej – 84 zł, kwartalnej – 42 zł.

 

Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy) udzielamy 20 proc. rabatu (od jednego egzemplarza).

Dla prenumeratorów zagranicznych do ceny 1 egzemplarza czasopisma (10,00 zł) doliczany jest aktualny koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego.

 

Należność należy wpłacać na rachunek bankowy wydawcy:

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

nr rachunku: 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240

 

Numery z roku 2020 do zamówienia w redakcji.

Numery z roku 2019 do zamówienia w redakcji.

Numery z roku 2018 do zamówienia w redakcji.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.