O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W marcowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 03/2018Marek Pogorzelec - Rodzaj kocimiętka (Nepeta)

 • Lek. wet. Urszula Imińska, dr n. wet. Anna Gajda - Co pszczelarz powinien wiedzieć o warrozie. Część 2
  „(...) Aby efektywnie ograniczać liczbę roztoczy Varroa destructor w rodzinie pszczelej, konieczne jest zrozumienie zmian zachodzących w populacji roztoczy w stosunku do populacji pszczół w trakcie sezonu pszczelarskiego (...). Na wiosnę następuje dynamiczny rozwój rodziny pszczelej. Liczba robotnic w ulu szybko wzrasta, osiągając szczyt w pełni lata. W tym czasie liczba roztoczy również stopniowo rośnie, co jednak (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Kto truje nasze pszczoły? Część 1
  „Rokrocznie w Polsce słyszymy i czytamy o wytruciach pszczół. Trudno pojąć, jak to jest możliwe, skoro istnieją zapisy prawne chroniące wszystkie zapylacze przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania środków ochrony roślin. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Albert Radwan - Bartnictwo a ochrona pszczół w Polsce
  „W ostatnich latach spotykamy się z tendencją przywrócenia bartnictwa w Polsce. Osobiście uważam, że jest to niebezpieczna działalność. Nie można bowiem bawić się kosztem przyrody, pszczół i pszczelarzy, a już hipokryzją jest przypisywanie cech, znamion pożytecznej działalności, działalności ratującej nasze pszczoły i przyrodę. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Agata i Mariusz Chachuła - Rodzina pszczela w ciągu roku (3)
  W tej części autorzy omawiają przygotowanie pszczół do zimowli i dokładnie opisują kłąb zimowy (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  Autor tej serii artykułów opisuje interesujące doniesienia z całego świata dotyczące pszczół, pszczelarstwa i pszczelnictwa (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część XII
  W tej części autor wypowiada się m.in. na temat zalewania rodni w gnieździe, mechanizmów typowych zależności grup funkcyjnych w systemie organizacji pracy czy wpływu zróżnicowania głębokości spadku czerwienia przy wtórnym jego ograniczeniu (red.)

 • Kazimierz Jan Paczesny, prawnik, Mistrz Pszczelarstwa - Podstawowe przepisy obowiązujące pszczelarzy
  (...) żartem historii jest przytaczanie dziś w polskim prawie zwyczajowym przepisu zaborcy (§ 2 ustawy dla Goryncji i Gradyszewa) jak najszerzej kojarzonego z pszczelarstwem, czyli ustalenia w zaborze austriackim minimalnej odległości pni (uli z pszczołami) od granic działki (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Małe i duże wierzby wokół nas (część 1)
  „Rodzaj wierzba obejmuje prawie 500 gatunków, nie wliczając w to naturalnych krzyżówek, ponadto wiele taksonów ma niepewny status. (...) W Polsce rośnie około 30 gatunków wierzb, hodowane są też liczne odmiany i krzyżówki ozdobne oraz użytkowe. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw. Instytutu Ogrodnictwa - Książka Marka Pogorzelca „Rośliny miododajne"

 • Mgr Dariusz Karwan - Warto pamiętać
  „Marzec jest miesiącem bardzo wytężonej pracy przy ulach, którą pszczelarz musi wykonać, aby mógł spokojnie oczekiwać nadejścia przyszłych zbiorów. Nasze plany bardzo często niweczy aura, Bywa, że po krótkotrwałym ociepleniu, natura serwuje nam chłód i intensywne opady śniegu lub deszczu. Dlatego u progu letniego sezonu mądrość i roztropność pszczelarzy decyduje w dużej mierze o losie rodzin pszczelich. Sztandarowym przykładem jest zbyt wczesne poszerzanie gniazd, które może doprowadzić do (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Koła pszczelarzy też potrafią
  „Utarło się, że tylko 'najwięksi' organizują 'największe' pszczelarskie imprezy. Tymczasem nawet gminne koła nie są gorsze. Na drugie Święto Miodu do Kośmidrów na Śląsku trafiłem zaciekawiony wielowiekową, bo miasto istnieje od XVIII wieku, historią miejscowości.(...)" – fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Wierzba – potęga magii ludowej zamkniętej w „bazich kotkach" (1)
  „(...) Typowo zielarskimi gatunkami, z których pozyskiwany jest surowiec, są wierzby: biała, purpurowa, krucha, wiciowa, iwa, szara i laurowa. (...) wierzba jest symbolem płodności, dostatku i urodzaju. Za pomocą wierzbowych wici wyganiano czary, złe moce i choroby. Natomiast różdżkarze wyszukiwali podziemne źródła wody. (...)" – fragment artykułu (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.