O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W majowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 05/2018Marek Pogorzelec - Kwitnące latem rośliny z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae)

 • Lek. wet. Urszula Imińska, dr n. wet. Anna Gajda - Co pszczelarz powinien wiedzieć o warrozie. Część 4
  W tej części artykułu omówione są zarejestrowane produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do stosowania przy zwalczaniu roztoczy Varroa destructor w Polsce (red.)

 • Agata i Mariusz Chachuła - Rodzina pszczela w ciągu roku (5)
  W numerze zamieszczony jest kolejny, tym razem bardzo krótki, odcinek z serii poświęconej biologii rodziny pszczelej (red.)

 • COLLOSS – badanie strat/przetrwania rodzin pszczelich zimą 2017/2018 – ANKIETA DO WYPEŁNIENIA

 • Prof. dr hab. Bogdan Kędzia, mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia - Produkty pszczele w leczeniu różnych chorób pochodzenia mózgowego (2)
  W drugiej części artykułu podane są wyniki badań zastosowania produktów pszczelich w przypadku encefalopatii nadciśnieniowej, otępienia naczyniowego, choroby Alzheimera i innych (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część XIV
  „(...) Według mojej wiedzy nieprawidłowy obieg informacji powodowany jest niedoborem pszczół w grupach funkcyjnych. Opisywane zagadnienie często jest niedoceniane w praktyce pszczelarskiej. Powstaje w wyniku zakłóceń w czerwieniu i działa z opóźnieniem w systemie organizacji pracy rodziny (...) Związki chemiczne przekazywane są pomiędzy osobnikami rodziny pszczelej. Pokrywają one również ciała pszczół, tworząc specyficzną warstwę zapachową ułatwiającą komunikację. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Albert Radwan - Nawłoć – co nam daje, a co zabiera
  (...) Podstawą odniesienia sukcesu w prowadzeniu pasieki są zdrowe i silne pszczoły. Aby tak było, warunkiem koniecznym, choć może niewystarczającym, jest odpowiedni pokarm dla pszczół w środowisku, w którym przyszło im żyć. Odpowiedni – to znaczy odpowiedniej ilości i jakości, a dotyczy to głównie pyłku kwiatowego. Taki pokarm zapewnić może pastwisko pszczele o dużej różnorodności. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - ApiBułgaria 2018
  Artykuł jest krótką relacją z XVI Międzynarodowych Targów i Wystawy w Pleven w Bułgarii (red.)

 • Wanda Różycka - IV Konferencja Weterynaryjna w Kielcach
  W relacji z Konferencji zawarta jest wiedza przekazana przez czołowych lekarzy weterynarii w Polsce (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Warto pamiętać
  „(...) W poprzednim odcinku tej serii artykułów zasygnalizowałem jedynie problem związany z dokładaniem suszu i węzy do rodzin pszczelich. W maju można dokładnie przyjrzeć się temu zagadnieniu, które na pozór wydaje się banalnie proste, a w rzeczywistości jest niezwykle istotne i skomplikowane. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Cukrowe płyty – stara nowość
  „(...) Płyty cukrowe na pewno nie nadają się do karmienia na zimę. Natomiast stanowią ostatnia deskę ratunku, kiedy może zacząć brakować pokarmu. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  Autor dzieli się wiadomościami dotyczącymi pszczelarstwa na świecie (red.)

 • Krystyna Judka - Kasztanowiec czy kasztan
  W dziale „Z myślą o sobie" autorka artykułu zajmuje się kasztanowcem – jego składem chemicznym, właściwościami i działaniem na organizm człowieka (red.)

 • Zaproszenie na kolejną edycję warsztatów ekologicznych „Eko Kraina" w Tarnogórskim Centrum Kultury w Tarnowskich Górach

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.