O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

We wrześniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 09/2018Marek Pogorzelec - Porównanie wartości odżywczych pyłku

 • Lek. wet. Urszula Imińska, dr n. wet. Anna Gajda - Co pszczelarz powinien wiedzieć o zgnilcu amerykańskim (1)
  „Z powodu wysoce zaraźliwego charakteru choroby, w większości krajów na świecie zgnilec amerykański klasyfikuje się jako chorobę podlegającą obowiązkowi zgłaszania i zwalczania oraz wdraża się programy ograniczające możliwość jego rozprzestrzeniania" - fragment artykułu – red.

 • Dr Tomasz Kilianek, prof. nadzw. Dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. dr hab. Andrzej Posyniak - Badania zatruć pszczół środkami ochrony roślin w latach 2014-2017
  „(...) Pracownicy Zakładu Farmakologii i Toksykologii działającego w strukturze Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet) w Puławach od kilku lat służą wiedzą i zapleczem laboratoryjnym tym pszczelarzom, których rodziny pszczele doznają objawów toksycznego działania środków ochrony roślin. (...) Dzieki specjalnie opracowanej metodyce oraz najwyższej klasy aparaturze badawczej możliwe jest oznaczanie w próbkach pszczół niemal 250 pestycydów oraz ich metabolitów, które stanowią substancje aktywne środków ochrony roślin, leków warroabójczych lub preparatów biobójczych. (...)" – fragment artykułu –red.

 • Dr hab. Krzysztof Olszewski. Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog - Meandry hodowli – pszczoła Buckafast (1)
  „(...) Pszczoła Buckfast pojawiła się kiedyś w naszej pasiece z powodu ubarwienia. Potrzebowalismy bowiem mieć w jednej rodzinie pszczoły łatwe do odróżnienia po barwie oskórka. Poważniejsze badania dotyczące użytkowości pszczoły Buckafast podjęliśmy w perspektywie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej (UE). Uważaliśmy je za ważne, ponieważ spodziewaliśmy się tego, co obserwujemy dziś, czyli wzmożonego napływu tej pszczoły po otwarciu granic w ramach UE. Nasze przypuszczenia okazały się trafne. (...)" –fragment artykułu – red.

 • Prof. dr hab. Bogdan Kędzie, mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia - Propolis w leczeniu chorób wątroby i dróg żółciowych (1)
  „Wieloletnie obserwacje prowadzone przez lekarzy, badania kliniczne oraz eksperymenty na zwierzętach doświadczalnych wskazują, że propolisodznacza się korzystnym działaniem leczniczym i zapobiegawczym w chorobach wątroby i dróg żółciowych" – fragment artykułu – red.

 • Marek Lasocki, prawnik - Lokalizacja pasieki. Część 1
  „(...) Przepisy prawne, które obecnie obowiązują, nie precyzują zasad i warunków lokalizacji pasieki. Dotyczy to zarówno pasiek funkcjonujących od lat, jak i tych nowo zakładanych. Obecność pszczół na danym terenie, poza obiektywnymi korzyściami dla bioróżnorodności i środowiska naturalnego, niesie ze sobą także pewne problemy. Najpoważniejszym z nich jest oddziaływanie pasieki na sąsiednie nieruchomości, co przy nowo powstających domach czy osiedlach i zwiększającym się zagęszczeniu zabudowy, może rodzić konflikty natury sąsiedzkiej. (...)" – fragment artykułu – red.

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część XVIII
  W tej części cyklu artykułów jest o trutowieniu rodzin, określeniu pochodzenia jaj zanim zaobserwuje się czerw garbaty i wyglądzie obszaru plastra zajętego przez jaja składane przez matkę (red.)

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 3
  „(...) dotarło do świadomości części pszczelarzy, że po 'wielkiej wojnie' oraz wojnie rosyjsko-polskiej w 1020 roku sprowadzono do kraju bardzo dużo pszczół obcych ras, głównie 'Włoszek', co w pewnych rejonach doprowadziło do 'wyrodzenia się i zmieszania' się ras pszczół. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Warto pamiętać
  „Wrzesień jest okresem bardzo intensywnych praz przy pszczołach. Kontrolujemy wtedy wszystko, co możemy. Zaczynamy od ułożenia gniazd, zwracamy uwagę na ilość czerwiu w rodzinach pszczelich i jego stadium rozwojowe, a kończymy na ilości pokarmu białkowego i węglowodanowego w stosunku do wielkości rodziny. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  Autor dzieli się pszczelarskimi wiadomościami z różnych zakątków świata (red.)

 • „Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła" red. Iwona Wieżel, ks. Grzegorz M. Baran, Kraków: Wydawnictwo „scriptum", 2018, ss. 230

 • Program XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. XIX Dolnośląskie Święto Miodu i Wina

 • Tomasz Wosk - Przed jubileuszowym Forum Pszczelarskim w Stalowej Woli (1)
  Artykuł jest relacją z ubiegłorocznej konferencji w Stalowej Woli (red.)

 • Przed nami V Forum Pszczelarskie „Stalowa pszczoła nie istnieje"

 • Wanda Różycka - Biesiada u „Sądeckiego Bartnika" (1)
  Artykuł jest jednym z kilku na temat tegorocznej biesiady w Stróżach (red.)

 • Krystyna Judka - Narda leśna jako starożytne antidotum
  W artykule mowa jest o kopytniku pospolitym (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.